CHEMAR S.A. łączy się z odlewnią dla poprawy procesów produkcyjnych

Data dodania: 2020-09-08
Kontynuowane są procesy inwestycyjne, reorganizacja działań produkcyjnych i technicznych oraz intensyfikacja działań handlowych. Zakład modernizuje park maszynowy wykorzystywany w procesach odlewniczych, wdraża urządzenia udoskonalające produkcję i technologię oraz narzędzia wsparcia informatycznego.

Kontynuowane są procesy inwestycyjne, reorganizacja działań produkcyjnych i technicznych oraz intensyfikacja działań handlowych. Zakład modernizuje park maszynowy wykorzystywany w procesach odlewniczych, wdraża urządzenia udoskonalające produkcję i technologię oraz narzędzia wsparcia informatycznego.

Plan działania zakłada dokapitalizowanie spółki. Kluczowym wyzwaniem jest przywrócenie właściwych mocy produkcyjnych mocno wysłużonemu parkowi maszyn, zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa i uzyskanie płynności dla realizacji bieżących zobowiązań.

- Dostrzegamy potencjał tradycyjnego przemysłu odlewniczego w regionie świętokrzyskim. CHEMAR ma duże doświadczenie między innymi w produkcji odlewów staliwnych. Przemysł ten trzeba jednak wesprzeć innowacyjnymi metodami produkcji, tak żeby miał szansę konkurować na rynku. Przed nami jeszcze długi proces restrukturyzacji, do podjęcia jest wiele decyzji zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstwa – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

CHEMAR S.A. dostrzegając możliwości rozwojowe branży odlewniczej, poszukuje nowych rynków zbytu oraz podejmuje wyzwanie wdrożenia nowych technologii we współpracy z Akademią Górniczo–Hutniczą z Krakowa oraz Politechniką Świętokrzyską w zakresie realizacji technologii odlewów wysoko stopowych. Mając na względzie dobre relacje biznesowe i współpracę tworzy synergię z innymi podmiotami Grupy ARP S.A.

CHEMAR S.A. oraz jego spółka zależna Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o. przez złe zarządzanie zostały zadłużone oraz doprowadzone na skraj upadłości – w maju 2019 roku sam Zarząd Odlewni CHEMAR złożył wniosek o sanację i upadłość. W sierpniu 2019 roku ARP S.A. jako pełnomocnik Skarbu Państwa, po przeanalizowaniu sytuacji, podjęła decyzję o restrukturyzacji obu spółek oraz wniesieniu aportem akcji CHEMAR S.A. do ARP S.A., co ostatecznie nastąpiło w styczniu 2020 roku. Równolegle został opracowany szczegółowy program restrukturyzacji, który zakłada dofinansowanie firmy w celu odbudowy mocy produkcyjnych oraz unowocześnienia technologii produkcji i optymalizacji procesów w odlewni.

CHEMAR S.A. jest spółką powstałą w 1991 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR.