ARP z nowym logo

Data dodania: 2014-11-24
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadza nową identyfikację wizualną. Modernizacja wizerunku to znak zmian, jakie już zachodzą i zajdą w firmie w najbliższych latach.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadza nową identyfikację wizualną. Modernizacja wizerunku to znak zmian, jakie już zachodzą i zajdą w firmie w najbliższych latach.

Nowa identyfikacja wizualna jest wprowadzana równocześnie z ogłoszeniem „Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 r.". Zgodnie z jej założeniami, spółka poszerza swój obszar działania. Prócz restrukturyzacji i inwestycji, ważną rolę będzie odgrywało wsparcie innowacji i budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej poprzedziły badania wizerunkowe. Przeprowadzono je na przełomie 2012 i 2013 roku. Wnioski z badań były podstawą do opracowania nowego logo spółki.

Najważniejszym elementem systemu jest nowoczesne logo, umieszczone w sterylnie białej przestrzeni. Przejście od jasno do ciemnoniebieskiego koloru symbolizuje proces – z wyróżnionym początkiem i końcem. Oznacza też ciągłe i konsekwentne działania ARP, które zwiększają wartość polskiego przemysłu. Znak jest nowoczesny i dynamiczny. Odzwierciedla wartości, którymi kierować się będzie spółka. Buduje też spójny wizerunek ARP, w obrębie której funkcjonuje w tej chwili aż sześć różnych systemów identyfikacji wizualnej. W zależności od oddziału, logo zostało więc opatrzone dodatkowym symbolem danej jednostki. Autorem nowego znaku ARP jest Agencja BNA (Brand New Attitude).

Nowy system identyfikacji wizualnej ARP został wprowadzony we wszystkich dokumentach korporacyjnych, materiałach biurowych i gadżetach promocyjnych. Sukcesywnie będzie też wymieniane oznakowanie oddziałów.

ARP uruchomiła także nową stronę internetową: www.arp.pl. Jej modułowa budowa nawiązuje do trzech filarów strategii ARP: innowacji, restrukturyzacji i inwestycji. Nawigacja jest prosta, a treści prezentowane są w postaci obrazów i krótkich tekstów. Zwiększa to użyteczność strony i jej przejrzystość.