ARP stawia na innowacje – państwowe wsparcie dla start-upów

Data dodania: 2016-05-19
- Warto podążać za trendami gospodarki światowej, w której coraz większą rolę odgrywają start-upy. Naszym zadaniem jest kojarzenie firm zalążkowych niosących innowacje z dużymi graczami na rynku. Dlatego  zaczęliśmy organizować Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów. Duzi mówią o potrzebach – mali proponują rozwiązania. Rezultatem pierwszej tury  warsztatów zorganizowanych wspólnie z PGNiG jest  87 innowacyjnych pomysłów – powiedział wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Michał Szaniawski podczas European Start-up Days zorganizowanych w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Warto podążać za trendami gospodarki światowej, w której coraz większą rolę odgrywają start-upy. Naszym zadaniem jest kojarzenie firm zalążkowych niosących innowacje z dużymi graczami na rynku. Dlatego  zaczęliśmy organizować Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów. Duzi mówią o potrzebach – mali proponują rozwiązania. Rezultatem pierwszej tury  warsztatów zorganizowanych wspólnie z PGNiG jest  87 innowacyjnych pomysłów – powiedział wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Michał Szaniawski podczas European Start-up Days zorganizowanych w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Zdaniem wiceprezesa Szaniawskiego najczęściej innowacyjne pomysły pojawiają się w małych i średnich firmach. ARP S.A. szuka innowacji, znając potrzeby spółek Skarbu Państwa, co przekłada się na torowanie drogi między dostawcą a odbiorcą technologii. Kluczowe dla polskiej gospodarki jest tu wsparcie branż przyszłości i wysokiego ryzyka, takich jak robotyka, przemysł kosmiczny czy gry komputerowe, czego przykładem jest akcelerator gier komputerowych powołany przez ARP S.A. wspólnie z Uniwersytetem Śląskim oraz powiatem cieszyńskim.

– W Polsce kapitał na rozpoczęcie działalności to w dużej mierze własne oszczędności, dotacje unijne i środki od aniołów biznesu, ale także fundusze Venture Capital, których aktualnie działa około stu – zauważył Michał Szaniawski. – Jedną z barier rozwoju innowacyjności jest jednak brak środków na tzw. drugą rundę finansowania, czyli po zakończeniu badań, a w momencie wprowadzania produktu na rynek.  Chcemy, aby istotną rolę odgrywał ARP Venture, inwestujący w obiecujące nowatorskie spółki, takie jak SKB Drive Tech, producenta innowacyjnych systemów napędowych dla transportu, przemysłu ciężkiego i wydobywczego. W  ramach tego funduszu 12 mln zł zostanie przeznaczonych na uruchomienie produkcji nowych, wysoko zaawansowanych produktów – dodał.

Podczas debaty prezes Szaniawski podkreślał bardzo ważną rolę państwa w kształtowaniu kultury  innowacji. – Do tej pory udział innowacyjnych produktów w naszym eksporcie stanowi zaledwie 5 proc. jego wartości. Działając w oparciu o Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju musimy przełamać barierę komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań stworzonych przez start-upy oraz zbudować sieć kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za innowacje w dużych spółkach. Na ten cel przewidziano nowe warunki finansowania ze środków europejskich – 1 mld zł w ramach m.in. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – wyjaśnił Szaniawski.

ARP włączając się w program Start in Poland oferuje warsztaty skierowane do małych i średnich firm, które są w stanie zaoferować rozwiązania odpowiadające na potrzeby dużych spółek.

Taka forma pomocy państwa dla małych firm jest bardziej skuteczna niż otrzymanie dotacji. Pozwala to na pozyskanie dużego klienta, rynku i doświadczenia, a także zmusza do wejścia na wyższy poziom zaawansowania jakościowego, bezpieczeństwa, co w następstwie otwiera drzwi do kontraktów globalnych – stwierdził Michał Szaniawski.