ARP ułatwi przedsiębiorcom uzyskanie informacji o możliwościach wsparcia

Data dodania: 2022-12-03

O narzędziach wspierających przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków europejskich i możliwościach, jakie stwarza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dyskutowano podczas spotkania z przedsiębiorcami. Największe zaciekawienie wśród uczestników wzbudził zapowiedziany przez ARP S.A. projekt zintegrowanego systemu informatycznego, ułatwiającego dostęp do aktualnych informacji o różnych, pochodzących z wielu źródeł możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców.

Wiceprezes ARP S.A. Sebastian Dąbski wraz z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. uczestniczyli w debacie „Jak wesprzeć przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków europejskich. Prezentacja narzędzi”. Podczas otwartego spotkania z przedsiębiorcami zainteresowanymi możliwością pozyskania nowych źródeł finansowania swojej działalności przedstawiono ofertę ARP S.A., która obejmuje m.in. pożyczki na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, realizację kontraktów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację. Wskazano również na prowadzony w ARP S.A. projekt Sieć Otwartych Innowacji, dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji oraz wspierający transakcje transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Główna część dyskusji toczyła się wokół możliwości, jakie niesie realizowany w ARP S.A. projekt stworzenia zintegrowanego systemu informatycznego w postaci serwisu internetowego/aplikacji do inteligentnego wyszukiwania dofinansowań UE, programów krajowych, pożyczek i gwarancji oraz ulg podatkowych, który został przedstawiony w trakcie debaty. System, dzięki zintegrowaniu z wieloma bazami danych, ma umożliwiać przedsiębiorcy wyszukanie aktualnych form wsparcia dopasowanych do jego profilu działalności, przy jednoczesnym podaniu minimum informacji np. tylko numeru NIP.

W dyskusji udział wzięli:
Sebastian Dąbski – Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
dr Leszek Buller – Dyrektor Centrum Projektów Europejskich
Bartłomiej Klinger – Dyrektor Biura Transformacji Cyfrowej ARP S.A.
Andrzej Domański – Wicedyrektor Biura Projektów Innowacyjnych ARP S.A.
Agnieszka Czuczwara – Kierownik Projektu ARP S.A.