ARP S.A. współfinansuje rozwój technologii kosmicznych firmy KP Labs

Data dodania: 2021-05-27
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła firmie KP Labs pożyczki w wysokości 5 mln zł. Środki te spółka przeznaczy na budowę nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego  w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych. To w nim będą budowane, testowane  i integrowane elementy lotnych satelitów. Z centrum będą także kontrolowane misje kosmiczne.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła firmie KP Labs pożyczki w wysokości 5 mln zł. Środki te spółka przeznaczy na budowę nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego  w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych. To w nim będą budowane, testowane  i integrowane elementy lotnych satelitów. Z centrum będą także kontrolowane misje kosmiczne.

- Rozwój sektora kosmicznego uzależniony jest od innowacyjności. Dla większości prywatnych inwestorów takie projekty wiążą się ze zbyt wysokim ryzykiem. Dodatkową przeszkodą jest długi czas zwrotu z inwestycji. Co więcej, innowacje potrzebują elastyczności, a to z kolei często wyklucza finansowanie bankowe. W odpowiedzi na te wyzwanie postanowiliśmy w ARP uruchomić specjalne środki dla innowacyjnych firm z branży kosmicznej. Cieszę się, że dzięki naszemu wsparciu spółka KP Labs będzie mogła dynamicznie się rozwijać – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.  

Spółka KP Labs została założona w 2016 roku przez grupę inżynierów i naukowców z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy dostrzegli nadchodzący potencjał biznesowy w zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego w nowych technologiach. Spółka szybko stała się ekspertem
i innowatorem na rynku wdrażania sztucznej inteligencji (AI) oraz systemów autonomicznych, mających zastosowanie przede wszystkim przy obserwacji Ziemi i w branży kosmicznej.

Głównym projektem KP Labs jest Intuition-1 tj. innowacyjny system hiperspektralny do obserwacji Ziemi (HyperCam) składający się z komputera pokładowego i systemów optycznych możliwych do instalacji w małych satelitach. System ten wykorzystuje nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych oparte na głębokich sieciach neuronowych. Dzięki podwyższonej rozdzielczości spektralnej oraz automatycznemu przetwarzaniu i selekcjonowaniu danych satelitarnych na orbicie umożliwia on szybsze przetwarzanie danych oraz szybszy dostęp do oczekiwanej informacji.

Kolejnym projektem KP Labs jest Antylopa tj. inteligentny komputer pokładowy dla nano-
i mikrosatelitów o podwyższonej niezawodności i zwiększonej mocy obliczeniowej. Jego zadaniem jest zwiększenie autonomii statków kosmicznych poprzez samodiagnostykę satelity na orbicie. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego. Ich zadaniem będzie detekcja anomalii w danych telemetrycznych.

W roku 2019 spółka rozpoczęła budowę własnego, nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych. To w nim będą budowane, testowane i integrowane elementy lotnych satelitów. Z centrum będą także kontrolowane misje kosmiczne. – Jako ARP często angażujemy się w projekty z branży kosmicznej. Teraz pożyczamy firmie KP Labs 5 mln zł na dokończenie budowy centrum badawczo-rozwojowego. To już piąta pożyczka przyznana firmie z branży kosmicznej – dodał Paweł Kolczyński.

- Dzięki pożyczce od ARP, nasza firma będzie mogła przyspieszyć pracę nad dokończeniem budowy nowego centrum badawczo-rozwojowego. Na początku 2022 roku, w Gliwicach zostanie oddany do użytkowania nowoczesny budynek o trzech kondygnacjach i łącznej powierzchni ok. 2374 m2 będący nową siedzibą KP Labs. Nowa siedziba i zakupiony sprzęt pozwolą nam angażować się w jeszcze bardziej ambitne projekty, do których będziemy wykorzystywać między innymi nowo powstałe laboratoria (elektroniczne, mechaniczne, EMC, optyczne, cleanroom i inne - powiedział Krzysztof Pacan, Prezes Zarządu KP Labs.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju i promocji branży kosmicznej.

  • Program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” realizowany we współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego jest pierwszym tego typu programem organizowanym w Polsce (jednym z trzech w Europie). Adresatami programu są absolwenci z tytułem magistra, inżyniera, licencjata lub magistra inżyniera, osobom z otwartym przewodem doktorskim oraz młodym naukowcom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Celem Konkursu jest wyłonienie absolwentów i młodych naukowców branży kosmicznej do odbycia płatnych staży w instytutach naukowych, jednostkach badawczych oraz przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą w sektorze kosmicznym, będących członkami Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspólnie z Politechniką Warszawską organizuje szkolenie Introduction to Space for Engineers”. Szkolenie dedykowane jest inżynierom nie posiadającym doświadczenia w sektorze kosmicznym. Szkolenie jest pierwszym elementem dwuetapowego kursu zapewniającego pełną wiedzę na temat projektowania i integracji satelity. Kurs zapewni wprowadzenie podstawowych informacji o środowisku kosmicznym oraz przedstawi szczegółowo metody projektowania poszczególnych systemów satelitarnych w fazach zdefiniowanych przez europejską organizacje definiującą standardy na rzecz inżynierii kosmicznej ECSS (European Cooperation for Space Standardization).
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od 3 lat organizuje konkurs „Konstelacje ARP”. Ideą konkursu jest wyróżnienie osób fizycznych/prawnych bądź instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwijania i promowania polskiego sektora technologii kosmicznych. Nagrody przyznawane są w 4 kategoriach: kosmiczna firma roku, zagraniczny sukces, nadzieja sektora kosmicznego oraz nagroda specjalna. W tym roku laureatem w pierwszej kategorii za wysokie standardy profesjonalizmu w zakresie rozwoju, chęć działania na rzecz sektora kosmicznego w Polsce i edukacji, za śmiałą wizję rozwoju i konsekwentną jej realizację (misja Intuition-1, projekt Antylopa, budowa nowoczesnego centrum B+R), a także za udaną kooperację z podmiotami spoza branży kosmicznej została nagrodzona firma KP Labs.
  • ARP S.A. uczestniczy w rozwoju sektora technologii kosmicznych także jako inwestor kapitałowy. Od 2014 r. spółka jest współwłaścicielem firmy Creotech Instruments S.A. z Piaseczna, która zajmuje się m.in. projektowaniem mikrosatelitów, opracowywaniem zaawansowanych systemów elektronicznych na potrzeby instrumentów kosmicznych oraz gromadzeniem i przetwarzaniem danych satelitarnych. Z kolei w 2019 r. ARP S.A. objęła 44% udziałów w spółce PIAP Space, utworzonej przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Firma ma ambitne plany związane z rozwojem robotyki kosmicznej. Aktualnie prowadzi prace nad opracowaniem ramienia robotycznego do serwisowania satelitów.