ARP otwiera się na innowacje

Data dodania: 2014-11-21
W trakcie Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji odbył się szereg debat, wykładów i konferencji, mających na celu pogłębienie polsko-amerykańskiej współpracy na polu nowych technologii. Jednym z celów tej inicjatywy była również wymiana doświadczeń w tej dziedzinie.

W trakcie Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji odbył się szereg debat, wykładów i konferencji, mających na celu pogłębienie polsko-amerykańskiej współpracy na polu nowych technologii. Jednym z celów tej inicjatywy była również wymiana doświadczeń w tej dziedzinie.

Wśród poruszanych zagadnień znalazła się idea Open Innovation, czyli nowy model komercjalizacji wiedzy na rynku, polegający na zagospodarowaniu rezerwy technologicznej, działaniach typu dual-use a także wywołaniu efektu crowdsourcing'owego. W Polsce jest to nowość, jednak za oceanem z powodzeniem funkcjonuje on od wielu lat. Wdrażaniem tego modelu na polskim gruncie zajmuje się Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

- Open Innovation pozwala na zwiększenie wiedzy o gospodarce, a to przekłada się na jej rozwój. Rdzeniem tej idei jest współpraca. Przedsiębiorstwa powinny szukać u siebie wzajemnie nowych źródeł pozyskania technologii, metod jej podwójnego wykorzystania, a także komercjalizować posiadaną tzw. rezerwę technologiczną – tłumaczy Patrycja Zielińska, wiceprezes Zarządu ARP S.A., która podczas PATI uczestniczyła m.in. w panelu dyskusyjnym „Ekosystem kreatywności i innowacji".

- Istotnym elementem Open Innovation jest również zagospodarowanie niewykorzystanej wartości intelektualnej poprzez udostępnianie jej innym podmiotom na zasadzie sprzedaży licencji, tworzenia konsorcjów czy firm typu spin-off. To rozwiązanie przynosi zarówno krótko- jak i długofalowe korzyści wszystkim partnerom. To jednak również olbrzymie wyzwanie dla całego rynku. Muszą w nim uczestniczyć zarówno podmioty publiczne, jak i niepubliczne. ARP chce dołożyć swój element, który będzie sercem tego systemu – dodaje.

Celem Agencji Rozwoju Przemysłu jest zbudowanie w Polsce ekosystemu wsparcia innowacji. Narzędziem, które ma pomóc w jego osiągnięciu jest broker innowacji. ARP tworzy platformę umożliwiającą i ułatwiającą transfer technologii, a następnie udostępni ją przedsiębiorcom z sektora MŚP. Zadaniem brokera (ARP) będzie gromadzenie informacji na temat dostępności poszukiwanych przez MŚP technologii, a następnie inicjowanie kontaktów z jej dostawcą.

Jeden z najistotniejszych elementów tworzonego ekosystemu stanowić będzie niedawno powołana spółka ARP Venture. Jest to pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny typu Venture Capital dedykowany rozwojowi przemysłu. 

- Polska wykonała w ostatnich latach prawdziwy skok cywilizacyjny, także w dziedzinie nowych technologii. Posiadamy nowoczesną infrastrukturę, uczelnie, ośrodki badawcze, mamy dynamicznie rozwijający się i coraz śmielej stawiający na sektor MŚP. Polska gospodarka jest gotowa na rozwój innowacji w sektorze przemysłowym. – mówi Patrycja Zielińska.

Poprzez uczestnictwo w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji, przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu mieli możliwość nawiązania cennych relacji, zapoznania się z amerykańskimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem modelu Open Innovation oraz skonsultowania z nimi swoich pomysłów wdrażania tej idei w Polsce.

- Chcąc budować nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy potrzebujemy nowego podejścia i nowych narzędzi. Chcemy współpracować z najlepszymi, stąd nasza obecność w Dolinie Krzemowej. Wymieniamy się doświadczeniami, cennymi spostrzeżeniami, poszukujemy partnerów strategicznych, a także odbiorców własności intelektualnej – mówi Krzysztof Kusiak, wiceprezes ARP Venture. Jak przekonuje, oferta ARP Venture może być atrakcyjna również dla firm i instytucji zza oceanu. – Dzięki partnerom biznesowym oraz drugiej rundzie inwestycyjnej jesteśmy partnerami dla Amerykanów. To czego poszukujemy to koinwestycje, know-how i dostęp do rynków lokalnych.

Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji to wydarzenie zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy z wieloma instytucjami zajmującymi się wspieraniem polskiej innowacyjności. W szeregu debat, wykładów i konferencji, które odbyły się w Los Angeles i San Francisco, uczestniczyło ponad 200 polskich firm i instytucji. PATI był największym wydarzeniem poświęconym zagadnieniu współpracy w dziedzinie innowacji w historii polsko-amerykańskich relacji.