ARP Leasing wspiera modernizację taboru kolejowego

Data dodania: 2020-12-18
18 grudnia 2020 roku ARP Leasing podpisała trójstronną umowę z PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. oraz Fabryką Obrabiarek Rafamet S.A. Przedmiotem umowy jest dostawa przez RAFAMET maszyn dla oddziału PKP IC Idzikowice, które wyleasinguje ARP Leasing. Wartość umowy to 18 mln złotych netto.

18 grudnia 2020 roku ARP Leasing podpisała trójstronną umowę z PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. oraz Fabryką Obrabiarek Rafamet S.A. Przedmiotem umowy jest dostawa przez RAFAMET maszyn dla oddziału PKP IC Idzikowice, które wyleasinguje ARP Leasing. Wartość umowy to 18 mln złotych netto.

W ramach zawartych umów, idzikowicki oddział PKP Intercity Remtrak wzbogaci się o sześć nowoczesnych, wysokiej klasy maszyn do obróbki kół i zestawów kołowych taboru kolejowego. Urządzenia zostaną dostarczone na zasadzie leasingu na okres 120 miesięcy i jeszcze w tym roku trafią do zakładu. Kontrakt zobowiązuje Rafamet do dostarczenia i uruchomienia maszyn, a także przeszkolenie pracowników PKP Intercity Remtrak z ich obsługi. Zamówienie jest realizowane w ramach III etapu rozbudowy oddziału spółki w Idzikowicach.

- Cieszymy się z finalizacji przygotowanego wspólnie kontraktu, a tym samym nawiązanej ścisłej współpracy, i dzięki niej możliwości włączenia się w ten interesujący i ważny gospodarczo projekt. Jego zakres i skala bliskie są naszym strategicznym celom. Jako spółka leasingowa, specjalizujemy się bowiem w finansowaniu systemów automatyki i robotyki przemysłowej, indywidualnych ciągów technologicznych z długim okresem wytwarzania, jak również w finansowaniu maszyn
i urządzeń dla branży przemysłowej i usługowej, czego wymiernym przykładem są podpisane właśnie umowy. Dzięki sfinansowanej przez nas,  kompleksowej i złożonej linii naprawczej Remtrak będzie w stanie szybciej i sprawniej remontować i naprawiać użytkowany tabor, a poprzez to uniezależni się od zewnętrznych firm świadczących usługi remontowe  
– mówi Wojciech Miedziński, prezes ARP Leasing.

- Podpisana dzisiaj umowa to bardzo ważny element  dalszego rozwoju zakładu Remtrak w Idzikowicach i cieszy nas fakt, że mamy w tym swój udział. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się doprowadzić do owocnej współpracy pomiędzy Fabryką Obrabiarek Rafamet - spółki z portfela aktywów Agencji Rozwoju Przemysłu oraz największym w Polsce kolejowym przewoźnikiem dalekobieżnym, jakim jest PKP Intercity. Mamy świadomość, że sfinansowanie sześciu obrabiarek pozwoli znacząco zwiększyć liczbę wykonywanych przez PKP Intercity Remtrak przeglądów i napraw, a tym samym przyczyni się także do wzrostu zatrudnienia w regionie – komentuje Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

- Proces unowocześniania kolei jest niezbędny do tego, aby zapewnić pasażerom bezpieczne i komfortowe podróże. Jego realizacja to nie tylko inwestycje w zakup nowoczesnego taboru, ale także w zaplecza techniczne, które są niezbędne do utrzymania dobrego stanu technicznego floty pociągów. Podpisana dziś umowa jest przykładem współdziałania spółek skarbu państwa w zakresie rozwoju nie tylko kolei, lecz także polskiej gospodarki. Konsekwentnie inwestujemy w rozwój kompetencji PKP Intercity Remtrak, co pozwala nam podnosić jakość napraw taboru narodowego przewoźnika kolejowego. I co ważne, realizując to we własnym zakresie, w ramach Grupy Kapitałowej PKP Intercity – mówi Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity ds. inwestycyjnych.

- Nowe, specjalistyczne maszyny, pozyskane w ramach zawartej umowy, pozwolą znacząco zwiększyć liczbę wykonywanych przez PKP Intercity Remtrak przeglądów na czwartym i piątym poziomie utrzymania. Po zakończeniu modernizacji zakładu w Idzikowicach będzie on w stanie zaspokoić już około 90% potrzeb PKP Intercity w zakresie przeglądów P4 i do 25% przeglądów P5 wagonów, jak również niemal wszystkie prace przy zestawach kołowych – deklaruje Zbigniew Wojtas, p.o. prezesa Zarządu PKP Intercity Remtrak.

Dostawa obrabiarek sfinansowanych przez ARP Leasing, to kolejny element, trwającej od 2019 roku, modernizacji zakładu w Idzikowicach, którego głównym celem jest podnoszenie jakości napraw taboru kolejowego i usług świadczonych w tym zakresie. Inwestycja ta ma również istotne znaczenie z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. Docelowo pracę w oddziale na terenie Idzikowic znajdzie od 400 do 450 nowych pracowników, co przełoży się łącznie na ponad 800 miejsc pracy.