ARP jest nadal gotowa zawrzeć umowę restrukturyzacyjną z HAWE, ale oczekuje mocniejszych zabezpieczeń

Data dodania: 2015-12-14
Agencja Rozwoju Przemysłu nadal deklaruje gotowość przystąpienia do umowy restrukturyzacyjnej jednak pod warunkiem wzmocnienia proponowanych zabezpieczeń. Dotychczas wymagany zastaw rejestrowy na udziałach HAWE Telekom powinien zostać zastąpiony przewłaszczeniem na zabezpieczenie tych udziałów. Wpływ na takie stanowisko ARP mają z jednej strony nieuzasadnione działania dotyczące aktywów Grupy podjęte w ostatnim czasie przez zarządzających GK HAWE naruszające dotychczasowe ustalenia, z drugiej strony brak pewności utrzymania stabilności akcjonariatu HAWE.

Agencja Rozwoju Przemysłu nadal deklaruje gotowość przystąpienia do umowy restrukturyzacyjnej jednak pod warunkiem wzmocnienia proponowanych zabezpieczeń. Dotychczas wymagany zastaw rejestrowy na udziałach HAWE Telekom powinien zostać zastąpiony przewłaszczeniem na zabezpieczenie tych udziałów. Wpływ na takie stanowisko ARP mają z jednej strony nieuzasadnione działania dotyczące aktywów Grupy podjęte w ostatnim czasie przez zarządzających GK HAWE naruszające dotychczasowe ustalenia, z drugiej strony brak pewności utrzymania stabilności akcjonariatu HAWE.

Odkąd HAWE zaczęła mieć kłopoty finansowe, ARP zajmowała konstruktywne stanowisko. W końcu ubiegłego roku ARP przesunęła termin spłaty części pożyczki. Przez ostatnie kilka miesięcy uczestniczyła w wypracowaniu rozwiązań, które ustabilizowałyby sytuację finansową HAWE, a w konsekwencji przełożyłoby się na odzyskanie zaangażowanych środków przez wierzycieli. Z inicjatywy ARP odbyło się wiele spotkań, w których brały udział wszystkie zainteresowane strony – spółki z GK HAWE i pozostali wierzyciele. ARP była sygnatariuszem porozumienia standstill, Term sheetu i ramowej umowy restrukturyzacyjnej.

Szansą na ustabilizowanie sytuacji Grupy HAWE miało być porozumienie z wierzycielami z 30 października br. Wówczas ARP, Alior Bank oraz spółki z Grupy HAWEpodpisały umowę ramową w sprawie warunków restrukturyzacji zadłużenia HAWE i HAWE Telekom. Aby jednak doszło do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej wierzyciele postawili warunki. Nie zostały one spełnione przez Grupę HAWE w wyznaczonym terminie, czyli do 1 grudnia br.

Natomiast 5 grudnia br. spółki z GK HAWE, łamiąc wcześniejsze ustalenia i nie informując wierzycieli dokonały transakcji, która istotnie zmieniła okoliczności ważne dla zawarcia docelowej umowy restrukturyzacyjnej.

Działania te wzbudziły wątpliwości wszystkich wierzycieli i w połączeniu z niepewnością, co do stabilności akcjonariatu HAWE doprowadziły do sytuacji, w której ARP jest zmuszona zażądać mocniejszych zabezpieczeń. Wiąże się to z obowiązkiem zapewnienia większego bezpieczeństwa środków publicznych zaangażowanych w GK HAWE.