Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Grupa Bumar zbudują nową fabrykę broni strzeleckiej w Radomiu

Data dodania: 2012-09-04
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Grupa Bumar zbudują nową fabrykę broni strzeleckiej. Inwestycja powstanie w Radomiu, na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 4 września 2012 r. obie firmy podpisały w Kielcach deklarację o współpracy przy realizacji projektu. 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Grupa Bumar zbudują nową fabrykę broni strzeleckiej. Inwestycja powstanie w Radomiu, na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 4 września 2012 r. obie firmy podpisały w Kielcach deklarację o współpracy przy realizacji projektu. 

W drugim dniu Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Pan Wojciech Dąbrowski, Prezes Grupy Bumar Pan Krzysztof Krystowski i Pan Ryszard Kardasz, Prezes Bumar Żołnierz SA, w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pana Rafała Baniaka, uroczyście podpisali deklarację o współpracy przy realizacji projektu "Nowa Fabryka Broni". Strony zobowiązały się nie tylko do sprawnej realizacji umowy inwestycyjnej, ale też wsparcia dla podejmowanych przedsięwzięć dotyczących współpracy nauki z przemysłem.

W dniu 28 sierpnia 2012 roku, po dwóch latach przygotowań oraz negocjacji, ARP S.A. i Grupa Bumar zawarły umowę inwestycyjną, stanowiącą podstawę dla realizacji przez Fabrykę Broni "Łucznik - Radom" Sp. z o.o. w latach 2012-2016 inwestycji przekraczających 100 mln złotych.

Dzięki zaangażowaniu kapitałowemu ARP S.A. powstaną nowe obiekty produkcyjno-administracyjne, usytuowane w zarządzanej przez ARP S.A. podstrefie Radom TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Środki Grupy Bumar zostaną przeznaczone na wdrożenie nowych produktów oraz modernizację parku maszynowego. Prace budowlane zostaną zrealizowane w ciągu 15 miesięcy. Uruchomienie nowego zakładu planowane jest na II kwartał 2014 roku.

Wizualizacja zakładu

Realizacja projektu stanowi dobry przykład połączenia kompetencji ARP S.A., jako inwestora finansowego, dostarczającego kapitał z przeznaczeniem na inwestycje i Grupy Bumar, jako inwestora branżowego, realizującego zarówno cele biznesowe, jak również cele związane z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych RP.

- Cieszy mnie sfinalizowanie tej umowy. Dzięki zaangażowaniu finansowemu ARP S.A., możliwa jest budowa nowoczesnego zakładu, który znacząco poszerzy zdolności produkcyjne  Fabryki Broni "Łucznik"-Radom. - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W Radomiu planowane jest uruchomienie produkcji nowego karabinka szturmowego kalibru 5,56 mm, wchodzącego w skład Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS), zaprezentowanego na tegorocznych targach MSPO w Kielcach.

- To jedna z największych inwestycji Grupy Bumar, w której produkowane będą innowacyjne produkty na miarę XXI wieku. Planujemy, że nowe produkty o bardzo dobrych cechach użytkowych i eksploatacyjnych staną się przedmiotem zapotrzebowania ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej RP, a w perspektywie klientów zagranicznych -  skomentował Krzysztof Krystowski, Prezes Grupy Bumar.

- Budowa nowej siedziby, w której chcemy produkować i konstruować nowoczesną broń daje nam możliwość wykonania ogromnego skoku w rozwoju firmy - dodaje Tomasz Nita, Prezes Fabryki Broni "Łucznik"- Radom.

-------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. ARP S.A. wypracowała 149,4 mln zł zysku, przychody wyniosły 420 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,4 mld zł.

Grupa Bumar jest największym polskim dostawcą uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego produkowanego przez polski przemysł obronny. Narodowy koncern obronny tworzą spółki o specjalizacji radarowej, rakietowej i amunicyjnej, wozów bojowych oraz indywidualnego wyposażenia żołnierza. Grupa w tym roku obchodzi 10-lecie powstania i działalności.

Fabryka Broni "Łucznik"- Radom Sp. z o.o. jest największym producentem broni strzeleckiej, którą wykorzystują wszystkie formacje mundurowe w Polsce. W 2012 roku Fabryka planuje swoje przychody na ponad 50 mln złotych. Są to największe zamówienia realizowane przez firmę od momentu jej powstania w 2000 roku. Fabryka Broni "Łucznik" -Radom Sp. z o.o. należy do dywizji Bumar Żołnierz.