29 mln zł pożyczki dla Classen-Pol S.A.

Data dodania: 2014-06-30
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła Classen-Pol S.A. pożyczki w wysokości 29.296.500 zł na restrukturyzację spółki.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła Classen-Pol S.A. pożyczki w wysokości 29.296.500 zł na restrukturyzację spółki.

Spółka należy do Grupy Classen, która działa w branży wyrobów drewnianych i drewnopochodnych. Większościowym udziałowcem Classen-Pol S.A. jest niemiecka firma W. Classen GmbH & Co, KG. Classen-Pol S.A. jest jednym z największych producentów drzwi wewnętrznych, ościeżnic oraz frontów meblowych w Polsce. Oprócz krajowego, kluczowymi rynkami zbytu są Niemcy oraz państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

W związku z obniżeniem rentowności produkcji, spadkiem sprzedaży oraz trudnościami ze spłatą zaciągniętych kredytów, firma Classen-Pol S.A. zwróciła się do ARP S.A. o udzielenie pomocy finansowej. Pożyczka w wysokości 29.296.500 zł, zatwierdzona przez Komisję Europejską, będzie przeznaczona na realizację działań restrukturyzacyjnych, w ramach których przewidziano:

  1. unowocześnienie parku maszynowego oraz infrastruktury w celu poprawy efektywności procesów produkcyjnych, uzyskania wyższej rentowności produkcji, a także wprowadzenia na rynek nowych produktów, 
  2. zmianę organizacji produkcji i wprowadzenie nowego modelu ajencyjnego,
  3. restrukturyzację finansową obejmującą spłatę części zadłużenia wobec banków i zapewnienie długotrwałego finansowania podejmowanych przedsięwzięć.

ARP S.A. udzieliła pożyczki na 7 lat z 12-miesięcznym okresem karencji.