Formularz Kwalifikator Pomocy Publicznej

Nasz ekspert skontaktuje się wkrótce, aby porozmawiać o możliwości uruchomienia procedury wydania decyzji o wsparciu zgodnie z informacjami podanymi w formularzu.

Informujemy, że nasi eksperci pracują w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

Informacje na temat działalności gospodarczej

Np. 000-00-00-000
Np. 00-000

DANE KONTAKTOWE

Tylko cyfry
Pole nieobowiązkowe

Klauzula informacyjna RODO

*Oświadczenia wymagane do przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.