Umowa ARP - GSG

Data dodania: 2015-01-26
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z Gdańsk Shipyard Group sp. z o.o., GSG Towers sp. z o.o. oraz Stocznią Gdańsk S.A. ramową umowę inwestycyjną. Dotyczy ona restrukturyzacji spółek z grupy Gdańsk Shipyard Group sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z Gdańsk Shipyard Group sp. z o.o., GSG Towers sp. z o.o. oraz Stocznią Gdańsk S.A. ramową umowę inwestycyjną. Dotyczy ona restrukturyzacji spółek z grupy Gdańsk Shipyard Group sp. z o.o.

Umowa przewiduje m.in. objęcie oraz nabycie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. udziałów w kapitale zakładowym GSG Towers sp. z o.o. oraz restrukturyzację finansową spółek z grupy Gdańsk Shipyard Group sp. z o.o.

Podpisana 23 stycznia 2015 r. umowa jest rezultatem wielomiesięcznych negocjacji biznesowych. W ich trakcie wypracowano satysfakcjonujące Strony rozwiązania, które pozwolą na wdrożenie planów restrukturyzacji i rozwój przedsiębiorstwa. Realizacja umowy odbywać się będzie w kilku etapach. Zapisy umowy zostały zastrzeżone, jako poufne.