ARP S.A. kupuje obligacje Polimeksu-Mostostalu

Data dodania: 2014-09-12
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. pozytywnie odpowiedziała na ofertę Polimeksu-Mostostalu i zdecydowała o nabyciu obligacji spółki.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. pozytywnie odpowiedziała na ofertę Polimeksu-Mostostalu i zdecydowała o nabyciu obligacji spółki.

Decyzja jest warunkowa i uzależniona od formalnego zamknięcia restrukturyzacji finansowej, które powinno nastąpić w ciągu najbliższego tygodnia. ARP S.A. wówczas dokapitalizuje spółkę poprzez objęcie pięcioletnich obligacji o wartości ok. 132 mln zł. Część z nich stanowić będą obligacje zamienne, które ARP S.A. będzie mogła wymienić na akcje po cenie 4 gr za sztukę.

Emisja obligacji powiązana jest z konwersją zobowiązań wobec wierzycieli finansowych na kapitał własny spółki. Łączna wartość konwersji może wynieść około 0,5 mld zł po średniej cenie 17,5 gr za akcję. Skala konwersji jest precedensowa. Będzie to jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce.

Decyzje dotyczące nabycia obligacji poprzedzone były wnikliwymi analizami szans i zagrożeń związanych z sytuacją Polimeksu-Mostostalu. Niezwykle istotna była ocena deklarowanego zaangażowania wierzycieli finansowych w dalszym procesie restrukturyzacji spółki. Ważną rolę odegrał również test prywatnego inwestora przygotowany przez jedną z czterech największych firm doradczych.

Ponadto analiza ostatnich działań Polimeksu-Mostostalu związanych z procesem restrukturyzacji oraz realizowane przez tę spółkę projekty, dają podstawy, aby prognozować, że kondycja spółki będzie sukcesywnie poprawiać się, co powinno przełożyć się w perspektywie najbliższych lat na wzrost wartości jej akcji. ARP S.A. traktuje zaangażowanie biznesowe, jakim jest zakup obligacji Polimeksu–Mostostal jako inwestycję długoterminową.

ARP S.A. jest zaangażowana w restrukturyzację Polimeksu-Mostostalu od 2012 roku. SPV Operator z Grupy Kapitałowej ARP S.A. posiada 20,44% akcji spółki. W przypadku realizacji opcji zamiany obligacji na akcje Grupa Kapitałowa będzie miała możliwość osiągnięcia docelowo 33% udziału w akcjonariacie Polimeksu-Mostostalu.