Sąd Apelacyjny nakazuje publikacje sprostowań dot. materiałów TVN o programie „Polskie Szwalnie”

Data dodania: 2022-08-16

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wyraża zadowolenie z pozytywnej decyzji Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w sprawie dot. pozwu ARP przeciwko TVN o sprostowanie w zakresie materiałów dotyczących programu „Polskie Szwalnie”. Wyrok został wydany w piątek, 12 sierpnia na skutek apelacji ARP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V ACa 521/22).

Sąd nakazał pozwanym, tj. Redaktorowi Naczelnemu Telewizji TVN, Redaktorowi Naczelnemu Telewizji TVN24 oraz Redaktorowi Naczelnemu TVN24.pl, opublikowanie sprostowań o treści wynikającej z pozwu (odpowiednio pkt 2, 4 i 6), z tym zastrzeżeniem, że w pkt 1-2 oraz 4-5 i 7 słowa „Nie jest prawdą” zastąpiono słowami „Nieprawdziwa jest informacja” oraz w pkt 3 i 6 słowa „Nie jest prawdą” zastąpiono słowami „Nieprawdziwa jest sugestia”. Taka decyzja potwierdza podnoszone przez ARP S.A. argumenty, że materiały opublikowane we wrześniu 2021 roku przez stacje i portal TVN mijały się z prawdą.

ARP S.A. jeszcze raz podkreśla, że wszystkie maseczki wyprodukowane w ramach programu „Polskie Szwalnie” spełniały i spełniają normy określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Ten uruchomiony w wyjątkowych warunkach program miał na celu przede wszystkim ochronę zdrowia Polaków w momencie bezprecedensowej sytuacji wywołanej nadejściem pandemii COVID-19 .

Z kryzysem deficytu na rynku środków ochrony osobistej mierzyły się w pierwszej fazie epidemii niemal wszystkie państwa na świecie, a uzupełnienie podaży maseczek ochronnych urosło w ciągu kilku tygodni do zadania o charakterze strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Wyrażamy nasze ubolewanie z powodu faktu, iż dziennikarze stacji przedstawili rolę ARP S.A. w wyjątkowo tendencyjny sposób - nie tylko nie uwzględniając kontekstu, ale też prezentując proces uruchamiania projektu „Polskie szwalnie” w sposób niezgodny z jego rzeczywistym przebiegiem.

Wszystkie pieniądze wydane przez ARP na program „Polskie szwalnie” służyły ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego oraz wsparciu polskich przedsiębiorców i pracowników z branży tekstylno-odzieżowej. 100 procent maseczek z programu powstało w Polsce, a przyjęty model współpracy i przeprowadzone negocjacje ze szwalniami i firmami zgrzewającymi maseczki zapewniły najniższe wówczas na rynku ceny.

Wyrok SA

Zobacz więcej: Oświadczenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. po publikacji raportu NIK dot. programu "Polskie Szwalnie"

Zobacz więcej: Oświadczenie ARP S.A. w sprawie projektu #Polskieszwalnie

Zobacz więcej: Oświadczenie Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zobacz więcej: ARP S.A. żąda od TVN sprostowania nieprawdziwych informacji dot. programu „Polskie szwalnie”

Zobacz więcej: Oświadczenie zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w sprawie materiału filmowego nt. „Polskich szwalni”

Treść wyroku