ARP S.A. otwiera inkubator ESA BIC Poland i poszukuje startupów.

Data dodania: 2023-01-19

Pierwszy nabór w ramach inkubatora ESA BIC Poland został otwarty. Konferencja otwierająca nabór odbyła się 18 stycznia br. Organizatorem wydarzenia była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Kosmiczna.

W pierwszej części eventu miało miejsce oficjalne otwarcie pierwszego naboru. Paweł Pacek Dyrektor Biura Rozwoju Technologii ARP S.A. odpowiedzialny za tworzenie ekosystemu i partnerstwa w inkubatorze ESA BIC Poland powiedział "Jako ESA BIC Poland chcemy zarówno pomóc młodym prosperującym firmom sięgnąć gwiazd, jak i wyłapać przyszłe "gwiazdy" kosmosu - dlatego naszym hasłem jest Catch the Star”

Wśród prelegentów panelu ESA BIC CEE – “Jak odnieść sukces z ESA BIC” znaleźli się: Anna Arató – ESA BIC Hungary, Michal Kunes – ESA BIC Czech Republic, Jeremija Hranjec – ESA BIC Austria, moderatorem spotkania był Michał Chwieduk – ESA BIC Poland.

Na konferencji zaprezentowano ofertę inkubatora ESA BIC Poland oraz wszystkich partnerów tworzących tę inicjatywę. Start-upy miały możliwość uzyskać informacje na temat procesu inkubacji oraz korzyści płynących z opieki Menedżera Inkubacji, koordynującego proces. Był także czas na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz poznanie osób tworzących rodzinę ESA BIC Poland.

Centra inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BICs) to największa sieć inkubatorów w Europie. Ich celem jest wspieranie i inspirowanie przedsiębiorców, realizujących przedsięwzięcia na wczesnych etapach rozwoju, związanych z branżą kosmiczną. Dzięki procesowi inkubacji przedsięwzięcia te staną się działającymi komercyjnie rozwiązaniami. ESA BIC zapewnienia wsparcie w postaci finansowania bezzwrotnego, udostępnienia przestrzeni biznesowej oraz doradztwa o charakterze biznesowym i technologicznym w różnych segmentach branży kosmicznej. Warto podkreślić, że ESA BIC Poland to 26 centrum powstałe w ramach sieci ESA BIC.

Innowatorzy i przedsiębiorcy z całej Polski mogą zgłaszać się do inkubatora. Sama inkubacja realizowana jest w dwóch miastach - w Warszawie oraz w Rzeszowie. Działalność ESA BIC Poland prowadzona i koordynowana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. przy współpracy z Centrami Inkubacji w Warszawie i w Rzeszowie. Proces inkubacji w Warszawie prowadzić będzie Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej, natomiast Brain Embassy zapewni przestrzeń biurową dla nowopowstałych firm. W Rzeszowie zarówno poprowadzenie procesu inkubacji jak i udostępnienie powierzchni biurowej zapewni Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Aplikować do programu ESA BIC Poland mogą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 5 lat, tworzące produkty lub usługi bazujące na technologiach kosmicznych lub dedykowane dla tego sektora.

Pakiet usług oferowanych w ramach inkubatora ESA BIC Poland dla MŚP obejmuje:

  • bezzwrotne finansowanie do 50 000 EURO na rozwój produktu lub usługi,
  • wsparcie techniczne do 80 godzin ,
  • wsparcie w rozwoju biznesu oraz mentoring do 50 godzin,
  • dostęp do biur i infrastruktury technicznej na czas inkubacji,
  • doradztwo prawne do 10 godzin,
  • prawo do korzystania z marki ESA BIC,
  • dostęp do międzynarodowej sieci społeczności ESA BIC,
  • międzynarodową promocję projektu.

Aby zostać przyjętym do inkubacji w ESA BIC Poland, wnioskodawca musi przedstawić pomysł na biznes powiązany z branżą kosmiczną tj. zaproponować wykorzystanie technologii pochodzących z sektora kosmicznego dla potrzeb innych branż (spin-off), lub wykorzystanie technologii stosowanych w innych branżach, dla potrzeb branży kosmicznej (spin-in).

Nabór będzie miał charakter ciągły. W danym roku planowane są 2 terminy oceny nadesłanych aplikacji. Najbliższy planowany termin oceny to: 14 kwietnia 2023 r. Dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji udostępnione będą na stronie esabic.pl w dniu 20 stycznia 2023 r.