Znamy laureatów Konstelacji 2019 – Nagrody Kosmicznej ARP

Data dodania: 2020-03-27
Ogłoszenie laureatów nagród odbyło się we wtorek 24 marca z udziałem wiceprezesa ARP S.A. Pawła Kolczyńskiego, który był jednym z członków kapituły przyznającej wyróżnienia. Obok niego zasiedli w niej prof. dr hab. Iwona Stanisławska, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN, Bartosz Sokoliński, dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A., dr hab. Katarzyna Malinowska, dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych ALK, a także prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Michał Szaniawski.

Ogłoszenie laureatów nagród odbyło się we wtorek 24 marca z udziałem wiceprezesa ARP S.A. Pawła Kolczyńskiego, który był jednym z członków kapituły przyznającej wyróżnienia. Obok niego zasiedli w niej prof. dr hab. Iwona Stanisławska, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN, Bartosz Sokoliński, dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A., dr hab. Katarzyna Malinowska, dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych ALK, a także prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Michał Szaniawski.

Jak podkreślano, rok 2019 był czasem ciężkiej pracy dla polskich firm z sektora kosmicznego. Zarazem był to rok organicznego rozwoju sektora, a rodzime przedsiębiorstwa składały oferty, negocjowały i podejmowały realizację nowych kontraktów. Wszystkie te działania zostały docenione, a nagrodę „Firma roku" przyznano jednogłośnie firmie ITTI sp. z o.o. z Poznania. Spółka ta od 1996 roku świadczy najwyższej klasy rozwiązania IT przedsiębiorstwom z Polski i całego świata. Od kilku lat aktywnie realizuje projekty dla branży kosmicznej, które obecnie stanowią ok. 50% jej przychodów. W ubiegłym roku ITTI sp. z o.o. udanie zrealizowała m.in. 5 projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) na łączną kwotę 1,5 mln zł.

Nagrodę w kategorii „Zagraniczny sukces” otrzymała firma CloudFerro sp. z o.o. za podpisanie kontraktu na rozbudowę niemieckiej platformy udostępniającej dane z obserwacji Ziemi. Platforma ta umożliwia użytkownikom dostęp do danych satelitarnych i innych informacji dostarczonych przez Europejską Agencję Kosmiczną i Komisję Europejską w ramach projektu Copernicus. W ramach kontraktu CloudFerro sp. z o.o. utworzy w Niemczech kolejny hub, służący do przechowywania danych CODE-DE. Użytkownicy w Niemczech i za granicą będą mieli dostęp do wydajnej platformy chmurowej, łączącej dostęp do danych z obserwacji Ziemi z elastycznym ich przetwarzaniem. Kapituła przyznająca nagrodę Konstelacje 2019 doceniła ten polski wkład w rozwój europejskiego sektora kosmicznego.

Nagrodę indywidualną dla „Nadziei sektora” otrzymała Kinga Gruszecka, dyrektor Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej. Jak podano w uzasadnieniu, choć laureatka nie jest inżynierem, lecz absolwentką stosunków międzynarodowych oraz zarządzania i marketingu, to od lat udowadnia, że osoby o różnych specjalizacjach mogą wspierać rozwój branży kosmicznej w Polsce w wielu wymiarach.

Nagrodę specjalną przyznano natomiast instrumentowi Szybka Ścieżka „Technologie kosmiczne” realizowanemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach szybkiej ścieżki polskie firmy z branży kosmicznej od lat korzystają ze środków dystrybuowanych przez NCBiR. To co przyniósł konkurs Szybka Ścieżka „Technologie kosmiczne” ogłoszony w lipcu 2019 r., to nadanie priorytetu branży kosmicznej poprzez czasowe skoncentrowanie strumienia środków finansowych właśnie na tej branży, bowiem 144 mln zł trafiły na realizację 15 konkretnych projektów, których celem jest powstanie komercyjnych produktów.

Nagrody przyznane przez ARP S.A. to uhonorowanie najważniejszych osiągnięć na polu sektora kosmicznego w Polsce, ale także motywacja dla wszystkich firm i osób budujących potencjał tej branży w naszym kraju. Kapituła przyznająca wyróżnienia Konstelacje 2019 wyraża nadzieję, że kolejne lata przyniosą temu sektorowi jeszcze więcej sukcesów.