Zmiany w Zarządzie ARP S.A.

Data dodania: 2018-07-09
Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARP S.A. (6.07. 2018 r), rozpoczęła się V wspólna kadencja Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.   Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej ARP S.A. do Zarządu Spółki V kadencji powołani zostali Panowie Andrzej Kensbok - Wiceprezes Zarządu i Dariusz Śliwowski - Wiceprezes Zarządu. Ponadto Rada Nadzorcza powierzyła Panu Andrzejowi Kensbokowi pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu ARP S.A.

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARP S.A. (6.07. 2018 r), rozpoczęła się V wspólna kadencja Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.   Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej ARP S.A. do Zarządu Spółki V kadencji powołani zostali Panowie Andrzej Kensbok - Wiceprezes Zarządu i Dariusz Śliwowski - Wiceprezes Zarządu. Ponadto Rada Nadzorcza powierzyła Panu Andrzejowi Kensbokowi pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu ARP S.A.