Zmiany w Zarządzie ARP S.A.

Data dodania: 2018-11-05
Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dniem 5 listopada br. na stanowisko Prezesa Zarządu ARP S.A. został powołany Cezariusz Lesisz, od 26 lipca br. oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków prezesa ARP S.A.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dniem 5 listopada br. na stanowisko Prezesa Zarządu ARP S.A. został powołany Cezariusz Lesisz, od 26 lipca br. oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków prezesa ARP S.A.

Zarząd V wspólnej kadencji działa obecnie w czteroosobowym składzie, oprócz Prezesa zasiadają w nim Wiceprezesi: Andrzej Kensbok, Paweł Kolczyński i Dariusz Śliwowski.