Zmiany w składzie Zarządu ARP S.A.

Data dodania: 2012-06-28
Z dniem 27 czerwca 2012 r. rozpoczęła się nowa kadencja Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Stanowisko Prezesa objął dotychczasowy Prezes - Pan Wojciech Dąbrowski. Na stanowiska Wiceprezesów powołano: Pana Jerzego Górę, dotychczasowego Członka Zarządu ARP S.A. oraz Panów: Piotra Majchrzaka i Marcina Zielińskiego.

Z dniem 27 czerwca 2012 r. rozpoczęła się nowa kadencja Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Stanowisko Prezesa objął dotychczasowy Prezes - Pan Wojciech Dąbrowski. Na stanowiska Wiceprezesów powołano: Pana Jerzego Górę, dotychczasowego Członka Zarządu ARP S.A. oraz Panów: Piotra Majchrzaka i Marcina Zielińskiego.


Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu ARP S.A. od lutego 2008 r.
Karierę zawodową zaczynał w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (później Ministerstwo Skarbu) i w Agencji Prywatyzacji. Następnie był zastępcą szefa departamentu zajmującego się sprawami obronnymi w Ministerstwie Skarbu, zastępcą dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych w Bumarze.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Obrony Narodowej, Instytutu Rozwoju Biznesu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Jerzy Góra, Wiceprezes Zarządu od 27 czerwca 2012 r., w Zarządzie ARP S.A. od stycznia 2010 r.
Wcześniej był Dyrektorem Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II w Ministerstwie Skarbu Państwa; Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Dyrektorem Finansowym i Wiceprezesem Zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., Zastępcą Dyrektora Naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, Dyrektorem Departamentu Obsługi Gospodarki Morskiej w Banku Morskim S.A.
Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Wydziału Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej i Wydziału Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu St. Ignatius w Antwerpii.

Piotr Majchrzak, Wiceprezes Zarządu ARP S.A. od 27 czerwca 2012 r.
Od początku kariery zawodowej związany był z branżą finansową. Jako Dyrektor Zarządzający Banku Societe Genenerale, Prezes Zarządu Societe Generale Securities oraz Dyrektor Barclays Bank Plc. zajmował sie rozwojem działalności banków w Polsce w dziedzinie bankowości inwestycyjnej. Pełnił również funkcje Prezesa Zarządu TDA - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A, był Prezesem MNI SA, MNI Mobile, Dyrektorem Wydziału Ekonomicznego PLL LOT S.A., Dyrektorem odpowiedzialnym za restrukturyzację HORTEX S.A., Doradcą Prezesa Zarządu, Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie oraz Kierownikiem Wydziału Inwestycji Kapitałowych INTERBANK S.A. Ostatnio pełnił funkcję prezesa One-2-One S.A.
Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. Studiował również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Handlu Zagranicznego) i Université de Bruxelles w Brukseli (Wydział Ekonomiczny).

Marcin Zieliński, Wiceprezes Zarządu ARP S.A. od 27 czerwca 2012 r.
W Ministerstwie Skarbu Państwa pełnił funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III i dyrektora Departamentu Prywatyzacji. Był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PHZ Baltona S.A., Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o., Stoczni Gdynia S.A. oraz Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Electra Deutschland Gmb oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2003-2004 odbył aplikację legislacyjną.

-------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. ARP S.A. wypracowała 149,4 mln zł zysku, przychody wyniosły 420 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,4 mld zł.

Kontakt:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl