Zmiany w składzie zarządów Stoczni Gdańsk i GSG Towers

Data dodania: 2018-04-18
Rada Nadzorcza Stoczni Gdańsk S.A. podjęła uchwałę o powołaniu nowego zarządu. Jest on taki sam jak zarząd GSG Towers Sp. z o.o., siostrzanej spółki SG S.A., producenta wież do elektrowni wiatrowych.

Rada Nadzorcza Stoczni Gdańsk S.A. podjęła uchwałę o powołaniu nowego zarządu. Jest on taki sam jak zarząd GSG Towers Sp. z o.o., siostrzanej spółki SG S.A., producenta wież do elektrowni wiatrowych.

Nowy zarząd GSG Towers (od 16 kwietnia br.) oraz powołany decyzją Rady Nadzorczej zarząd Stoczni Gdańsk (od 18 kwietnia br.) pracuje w składzie:

Marcin Stojek – prezes Zarządu

Adam Krzemiński – wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Karen Oganesian – wiceprezes Zarządu

Przemysław Sztandera – wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zmiana składów zarządów obu spółek to kolejny etap procesu negocjacji dotyczący nabycia przez Agencję Rozwoju Przemysłu 81,05 proc. akcji Stoczni Gdańsk i 50 proc. udziałów GSG Towers od ukraińskiego inwestora, firmy GSG (Gdańsk Shipyard Group). Do czasu przeprowadzania finalnej transakcji, strony zobowiązały się wprowadzić tymczasowo zmiany w składzie Zarządów obu Spółek. Dzięki temu ARP będzie miała większy wpływ na ich bieżącą działalność. Ostatecznym celem jest zakup Stoczni Gdańsk S.A. i GSG Towers Sp. z o. o. oraz przejęcie przez ARP pełnej kontroli właścicielskiej i operacyjnej nad spółkami.

Informacje o nowych członkach zarządu Stoczni Gdańsk i GSG Towers