Zmiany w Radzie Nadzorczej ARP S.A.

Data dodania: 2014-11-25
Pani Małgorzata Dec-Kruczkowska zrezygnowała 24 listopada br. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Powodem rezygnacji są nowe plany zawodowe, których łączenie z pełnioną przez Panią Małgorzatę Dec-Kruczkowską funkcją Przewodniczącej Rady Nadzorczej ARP S.A. nie byłoby możliwe.

Pani Małgorzata Dec-Kruczkowska zrezygnowała 24 listopada br. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Powodem rezygnacji są nowe plany zawodowe, których łączenie z pełnioną przez Panią Małgorzatę Dec-Kruczkowską funkcją Przewodniczącej Rady Nadzorczej ARP S.A. nie byłoby możliwe.

Zarząd ARP S.A. podziękował Pani Małgorzacie Dec-Kruczkowskiej za jej zaangażowanie i pracę w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej ARP S.A.