Zmiana adresów Biur Projektu w Gdyni i Szczecinie.

Data dodania: 2010-06-28
Lokalizacja Regionalnych Biur Projektu w Gdyni i w Szczecinie, prowadzonych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w okresie od dnia 5 lipca 2010 r. do dnia 30 września 2010 r.

Lokalizacja Regionalnych Biur Projektu w Gdyni i w Szczecinie, prowadzonych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w okresie od dnia 5 lipca 2010 r. do dnia 30 września 2010 r.

 
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, iż do 30 września 2010 r. będą funkcjonowały Regionalne Biura Projektu pn. "Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.1. Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki, Poddziałanie 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Biura te będą prowadzone przez pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie będzie można uzyskać informacje o wydanych zaświadczeniach dotyczących uczestnictwa w PZM. 
 
GDYNIA:
Do dnia 2 lipca 2010 r. (włącznie) Regionalne Biuro Projektu w Gdyni funkcjonuje przy Al. Solidarności 1c, II piętro - pok. 221.
 
Od dnia 5 lipca 2010 r. Regionalne Biuro Projektu w Gdyni zaprasza do nowej lokalizacji w biurowcu przy ul. Janka Wiśniewskiego 20, I piętro - pok. 304.
Kontakt z pracownikami ARP S.A. w Regionalnym Biurze Projektu w Gdyni pod numerami telefonów komórkowych:  519-538-211 oraz 519-191-801.
 
SZCZECIN:
Regionalne Biuro Projektu w Szczecinie - pozostaje w tej samej lokalizacji jak dotychczas, tj. w budynku ORNAMENT przy  ul. Dąbrowskiego 38, III piętro - pok. 301.
Kontakt z pracownikami ARP S.A. w Regionalnym Biurze Projektu w Szczecinie pod numerami telefonów komórkowych:  519-191-783  oraz 519-191-827.
 
 
Regionalne Biura Projektu w Gdyni i w Szczecinie otwarte będą w godzinach 8.00 - 16.00.
 
Zapraszamy również na stronę internetową: www.stocznie.info"