ZELMER inwestuje w strefie

Data dodania: 2010-11-03
Komunikat Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 3 listopada 2010 r.

Komunikat Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 3 listopada 2010 r.

Czwartego listopada 2010 r. w Rogoźnicy na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki ZELMER S.A.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju ZELMER planuje dalszy rozwój oferty produktowej oraz zwiększenie udziału w rynkach zagranicznych i krajowym, w związku z czym podjął decyzję o budowie nowej fabryki.

Projekt realizuje ZELMER PRO Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ZELMER, w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy wydane w dniu 14 lipca 2010 r. przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która zarządza SSE EURO-PARK MIELEC.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie SSE w Mielcu i Tarnobrzegu.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska strefa, powstała w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Łączny obszar wynosi 1135 ha, obejmuje 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.

Inwestycja ZELMERA obejmuje budowę nowej fabryki małego sprzętu AGD (m.in. sprzętu czyszczącego i kuchennego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej pow. około 32 500 m2 na terenie około 5,8 ha w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym objętym obszarem SSE EURO-PARK MIELEC w Podstrefie Głogów Młp.

Nowa fabryka w mieleckiej strefie wybudowana zostanie przez developera, a następnie udostępniona ZELMER PRO Sp. z o.o. do użytkowania w ramach długoletniej umowy najmu.

Planowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu ZELMER PRO Sp. z o.o. w strefie, zgodnie z udzielonym zezwoleniem, wyniosą nie mniej niż 63 743 000, - zł, a docelowe zatrudnienie 700 osób. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2012 r.

  

Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska, Rzecznik Prasowy ARP S.A.
tel.: (22) 46-03-792; 501 31 00 23, email: roma.sarzynska@arp.com.pl