Zażalenie na umorzenie upadłości HAWE S.A.

Data dodania: 2017-09-01
ARP S.A. informuje, że złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Hawe S.A. W ocenie ARP S.A. umorzenie postępowania upadłościowego zmniejsza szanse na odzyskanie majątku Hawe S.A. i jest krzywdzące dla Wierzycieli.

ARP S.A. informuje, że złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Hawe S.A. W ocenie ARP S.A. umorzenie postępowania upadłościowego zmniejsza szanse na odzyskanie majątku Hawe S.A. i jest krzywdzące dla Wierzycieli.

ARP, składając zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy X ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawnioskowała jednocześnie o uchylenie decyzji wydanej 16 sierpnia 2017 roku i dalsze prowadzenie przez Sąd Rejonowy Postępowania upadłościowego Hawe S.A.

W ocenie ARP S.A. decyzja Sądu została wydana przedwcześnie, gdyż nie wykorzystano wszystkich możliwości pozyskania środków na prowadzenie postępowania upadłościowego. Pomimo złożonego na początku lipca wniosku, Sąd do dnia umorzenia postępowania nie powołał Rady Wierzycieli, choć jej ustanowienie mogło pozwolić na wypracowanie między większościowymi wierzycielami efektywnego modelu finansowania kosztów postepowania upadłościowego.

ARP S.A. była i nadal jest gotowa współuczestniczyć wspólnie z innymi wierzycielami w zapewnieniu środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia postępowania, w tym podjęcia przez syndyka czynności mających na celu odzyskanie majątku wyprowadzonego przez Zarząd Hawe S.A. Jednak ARP S.A. nie widzi powodów, dla których ten obowiązek miałby w całości ciążyć jedynie na podmiocie dysponującym środkami publicznymi. 

ARP S.A. wyraża obawę, że umorzenie postępowania upadłościowego Hawe S.A., które spowodowane byłoby brakiem majątku i brakiem środków na pokrycie kosztów postępowania może negatywnie wpłynąć na zdolność Hawe Telekom sp. z o.o. do wykonania przyszłego układu w postepowaniu restrukturyzacyjnym.

Zobowiązania Grupy Kapitałowej Hawe wobec ARP S.A. z tytułu udzielonej w 2010 roku pożyczki w wysokości 100 mln złotych, wymagalnej od października 2015 r., wynoszą obecnie ponad 90 mln złotych.