Zarząd ARP S.A.: Spółka zachowuje ciągłość procesów biznesowych

Data dodania: 2020-03-15
Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. postanawia o funkcjonowaniu Spółki w sposób ograniczający ryzyka związane z epidemią i maksymalizujący bezpieczeństwo pracowników przy jednoczesnym zachowaniu zdolności operacyjnych, zapewniając ciągłość kluczowych procesów oraz realizację zadań związanych ze wsparciem przedsiębiorców.

Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. postanawia o funkcjonowaniu Spółki w sposób ograniczający ryzyka związane z epidemią i maksymalizujący bezpieczeństwo pracowników przy jednoczesnym zachowaniu zdolności operacyjnych, zapewniając ciągłość kluczowych procesów oraz realizację zadań związanych ze wsparciem przedsiębiorców.

Pracownicy Spółki, których charakter pracy na to zezwala, zostają skierowani do pracy zdalnej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zarząd ARP S.A. podjął uchwałę na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z aktualnymi decyzjami władz państwowych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a także rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zarząd ARP S.A. oprócz dotychczasowych decyzji wspierających ograniczenie zagrożenia wyraża dodatkowo zgodę na podjęcie wszelkich adekwatnych czynności zmierzających do rozpoczęcia działań zgodnych ze strategią Rządu związaną z przeciwdziałaniem i ograniczaniem skutków, w szczególności ekonomicznych, stanu zagrożenia epidemicznego, zwłaszcza w trybie art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego zaznaczamy, że może nastąpić przedłużenie procedowania wniosków złożonych do ARP S.A. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.