Zarząd ARP S.A. w pełnym składzie

Data dodania: 2015-02-16
Od poniedziałku Zarząd ARP S.A., kierowany przez Prezes Aleksandrę Magaczewską, pracuje w czteroosobowym składzie. Dołączył do niego dr Marek Szczepański.

Od poniedziałku Zarząd ARP S.A., kierowany przez Prezes Aleksandrę Magaczewską, pracuje w czteroosobowym składzie. Dołączył do niego dr Marek Szczepański.

Wiceprezes Szczepański będzie odpowiadał za restrukturyzację, nadzór nad udzielaniem pożyczek, poręczeń i gwarancji dużym przedsiębiorstwom oraz nadzór nad niektórymi kluczowymi projektami.

Dr Marek Szczepański ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada dyplom Master of Business Administration. Pracę doktorską z dziedziny zarządzania obronił w 2012 r. na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

W latach 2009–2015 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie początkowo pełnił funkcję dyrektora departamentu, a od grudnia 2011 r. dyrektora zarządzającego.

Wcześniej pracował w sektorze publicznym, m.in. w latach 2003-2005 w Ministerstwie Gospodarki i Pracy jako podsekretarz stanu; w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako dyrektor departamentu oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W latach 2007-2009 pracował w sektorze prywatnym, między innymi, jako prezes zarządu firmy konsultingowej.

W latach 2002–2005 członek, a następnie przewodniczący rady Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od grudnia 2012 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Poczta Polska S.A.