Zaproszenie na konferencję CEBBIS

Data dodania: 2013-03-18
Agencja Rozwoju Przemysłu SA jako partner międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt CEBBIS (Central Europe Branch Based Innovation Suport) ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję dla instytucji otoczenia biznesu zatytułowaną "Narzędzia ICT w systemach transferu technologii do przedsiębiorstw".

Agencja Rozwoju Przemysłu SA jako partner międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt CEBBIS (Central Europe Branch Based Innovation Suport) ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję dla instytucji otoczenia biznesu zatytułowaną "Narzędzia ICT w systemach transferu technologii do przedsiębiorstw".

Współczesne technologie informatyczne oferują szereg metod i narzędzi, umozliwiających modernizację istniejących już wyrobów i opracowywanie nowych (innowacje) szybciej i taniej niż dotychczas, bez konieczności zatrudniania licznego personelu badawczo-rozwojowego.

Jednym z takich narzędzi są technologie generatywne, które służą m.in. do wykonywania prototypów przy zastosowaniu komputera generującego 3-wymiarowy zapis cyfrowy produktu, zintegrowanego  z urządzeniami roboczymi, które formują kształt i właściwości fizyczne produktu. Technologie generatywne skracają więc radykalnie czas rozwoju wyrobów i koszty wprowadzania innowacji na rynek.

Część konferencji będzie poświęcona prezentacji projektów pilotażowych zrealizowanych w ramach programu CEBBIS. Zaprezentujemy opisy przebiegu i analizę wyników prac przedwdrożeniowych  pod kątem ich wykorzystania do koncepcji budowy centrum/ośrodka usług pro-innowacyjnych.

Konferencja odbędzie się dnia 25 marca br., w Warszawie, w godz. 9.30 - 16.00, w siedzibie NOT ul. Czackiego 3/5 (II piętro).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W załączeniu program konferencji i formularz zgłoszeniowy.