„Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”- ORLEN Projekt rozpoczyna IV edycję programu stażowego.

Data dodania: 2022-09-30

ORLEN Projekt wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i Politechniką Warszawską Filia w Płocku rozpoczyna IV edycję programu stażowego „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”. Przedsięwzięcie zapewnia studentom szybkie wejście na rynek pracy poprzez rozpoczęcie kariery zawodowej w spółce projektowej Grupy ORLEN w Płocku. Już kilkunastu studentów, którzy ukończyli staż znalazło zatrudnienie w ORLEN Projekt.

– Merytoryczne i organizacyjne przygotowanie wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej, kształtowanie i budowa zaplecza kadrowego dla ORLEN Projekt to główne cele, które z powodzeniem realizujemy w kolejnych edycjach Programu. W ten sposób zatrudniliśmy już kilkanaście osób, które wyróżniały się wysokim poziomem przygotowania merytorycznego oraz szczególnym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych zadań – podkreśla Marcin Kasza, Prezes Zarządu ORLEN Projekt.

Pozytywny odbiór programu stażowego ze strony jego uczestników oraz wymierne efekty w postaci podpisanych umów o pracę stały się zachętą do jego kontynuacji w kolejnym roku. ORLEN Projekt, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Politechnika Warszawska Filia w Płocku, zgodnie potwierdziły swoją gotowość do dalszej współpracy. Umowy dotyczące realizacji programu zostały podpisane 30 września br. w siedzibie Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku.

Agencja Rozwoju Przemysłu od lat stawia na rozwój młodych ludzi, zwłaszcza w przemyśle. Wyzwaniem dla polskiego rynku pracy jest budowa mostów między nauką, a prywatnym biznesem. ARP sama prowadzi szereg działań, które umożliwiają łączenie wiedzy i praktyki biznesowej. Z chęcią włączamy się również w przedsięwzięcia takich partnerów jak ORLEN Projekt. Jestem przekonany, że ta współpraca to gwarancja lepszej przyszłości nie tylko dla uczestników stażu, ale dla całej polskiej gospodarki – dodaje Łukasz Gałczyński, Wiceprezes Zarządu ARP S.A.

Dzięki staraniom organizatorów, kolejna grupa najlepszych studentów wydziału Budownictwa, Mechaniki oraz Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, rozpocznie staż w ORLEN Projekt. W ramach stażu studenci będą mieć możliwość poznania praktycznych aspektów pracy projektanta oraz uzyskania wsparcia na początku kariery zawodowej.

Zakończenie Programu planowane jest na czerwiec 2023 r.