Zapraszamy do wzięcia udziału w Civil & Military Aeromixer!

Data dodania: 2018-01-29
Aeromixer to spotkanie przedstawicieli branży lotniczej, administracji publicznej i świata nauki.  Celem wydarzenia jest nawiązanie kontaktów biznesowych, które pozwolą na realizację nowych projektów inwestycyjnych w Polsce. Pomóc ma w tym formuła tzw. „szybkich randek”. Spotkanie odbędzie się 20 marca na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. ARP jest partnerem wydarzenia. Zapraszamy do rejestracji.

Aeromixer to spotkanie przedstawicieli branży lotniczej, administracji publicznej i świata nauki.  Celem wydarzenia jest nawiązanie kontaktów biznesowych, które pozwolą na realizację nowych projektów inwestycyjnych w Polsce. Pomóc ma w tym formuła tzw. „szybkich randek”. Spotkanie odbędzie się 20 marca na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. ARP jest partnerem wydarzenia. Zapraszamy do rejestracji.

- Aeromixer to pionierska inicjatywa, która pozwoli przedsiębiorcom z branży zmierzyć się z aktualnymi wyzwaniami. Produkcja lotnicza jest z natury innowacyjna i wymagająca. Nowe produkty i technologie powstają ze „zderzenia” różnych doświadczeń i kompetencji, a dzięki formule speed dating uczestnicy mogą się nimi dzielić. Bardzo cennym elementem wrocławskiego spotkania jest także różnorodność zaproszonych instytucji, organizatorzy nie ograniczyli się wyłącznie do tych z branży lotniczej. Wśród gości pojawią się także przedstawiciele administracji publicznej, naukowcy, izby handlowe, ale również firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. ARP chętnie patronuje takim przedsięwzięciom, zwłaszcza, że wiele firm w naszych strefach ekonomicznych jest właśnie z branży lotniczej – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu aktywnie działa na rzecz wsparcia sektora lotniczego. Spółka wydaje m.in. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych: EURO-PARK WISŁOSAN i EURO-PARK MIELEC. Zainteresowanie branży widać szczególnie po inwestycjach w 2017 roku. W mieleckiej strefie w minionym roku dominowała właśnie branża lotnicza. Przedsiębiorcy w niej działający zadeklarowali nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 340 mln zł oraz utworzenie 200 nowych miejsc pracy. Wiele firm z mieleckiej strefy jest jednocześnie członkiem Klastra Dolina Lotnicza. Z myślą o przedsiębiorcach w ARP dostępna jest także dedykowana oferta pożyczek.

Zapraszamy!