Zamek w Krasiczynie wpisany na listę Pomników Historii

Data dodania: 2018-04-20
Należący do Agencji Rozwoju Przemysłu i zarządzany przez Fundację PRO ARTE ET HISTORIA Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie, został wpisany na listę pomników historii. Tytuł z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim odebrał Marek Zaczek, prezes Fundacji.

Należący do Agencji Rozwoju Przemysłu i zarządzany przez Fundację PRO ARTE ET HISTORIA Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie, został wpisany na listę pomników historii. Tytuł z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim odebrał Marek Zaczek, prezes Fundacji.

Pomnik historii to jedna z czterech form ochrony zabytków w Polsce, która od 1994 roku nadawana jest zabytkom nieruchomym o dużej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, mającym szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Oprócz pojedynczych obiektów należą do nich także zespoły staromiejskie, dzieła budownictwa obronnego, pola bitewne, komponowane krajobrazy kulturowe, zespoły budowlane czy zespoły klasztorne. Tytuł pomnika historii przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem ustanowienia pomników historii jest wyróżnienie najcenniejszych, najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie Polski. Jestem dumny, że nasz Zamek, którym opiekujemy się od ponad 20 lat, znalazł się na tej prestiżowej liście. Chciałbym w tym miejscu szczególnie podziękować Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA, która w imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu zarządza obiektem – powiedział Marcin Chludziński, prezes ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu jest właścicielem Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie od 1 marca 1996 roku. 30 czerwca 2014 roku spółka ustanowiła Fundację PRO ARTE ET HISTORIA, która oprócz obiektu w Krasiczynie zajmuje się także Zespołem Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim. Do jej kompetencji poza opieką nad zamkami należy ochrona dóbr kultury i sztuki, ochrona środowiska, wsparcie turystyki i krajoznawstwa, pozyskiwanie środków na finansowanie działalności Fundacji oraz promocją zamków jako obiektów szczególnego dziedzictwa kulturowego.

W dniu 20 kwietnia 2018 tytuł pomnik historii z rąk Prezydenta Andrzeja otrzymały także: Twierdza Wisłoujście w Gdańsku, Zespół Zamkowo-Parkowy Kaszuty, Zespół Katedralno-Zamkowy Kwidzyn, Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, Wzgórze Tumskie w Płocku, Zespół Zamkowy z ogrodem i parkiem w Rogalinie, Zespół dawnego klasztoru Norbertanek w Strzelnie, Sanktuarium Pielgrzymkowe w Świętej Lipce oraz Ruiny Zamku Krzyżtopór.