Zakończył się pierwszy nabór wniosków w ramach programu "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy"

Data dodania: 2012-11-30
Blisko 165  mln zł wyniosła wartość wniosków o dotację, złożonych przez 22 podmioty w ramach realizowanego przez NCBR i ARP S.A. programu "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy". Mają one stanowić dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 314,5 mln zł. Pierwszy nabór zakończył się 22 listopada 2012 r.

Blisko 165  mln zł wyniosła wartość wniosków o dotację, złożonych przez 22 podmioty w ramach realizowanego przez NCBR i ARP S.A. programu "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy". Mają one stanowić dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 314,5 mln zł. Pierwszy nabór zakończył się 22 listopada 2012 r.

W ramach pierwszego konkursu, dofinansowywane będą prace badawczo-rozwojowe oraz badania przemysłowe, których celem będzie rozwój innowacyjnych technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce.

Złożone zostały wnioski o wartości projektu od ponad 2,323 mln zł  (w tym ponad 929 tys. zł dofinansowania), do 51  mln złotych(w tym 25 mln zł dofinansowania).

Złożone wnioski zostaną podane ocenie formalnej i merytorycznej. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zapadnie na przełomie lutego i marca 2013 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Projekt ukierunkowany jest na rozwój technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce i ich wdrożenie w działalności gospodarczej operujących w Polsce przedsiębiorstw. Dofinansowane będą  projekty o budżecie od 3 do 200 mln zł, o okresie realizacji do 36 miesięcy

Program finansowany jest ze środków publicznych, przekazanych przez NCBR jako dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, którym dysponuje ARP S.A. Na  realizację programu "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy" przeznaczono łącznie 500  mln zł.

Kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony przez obie instytucje w 2013 roku.