Zakończenie funkcjonowania Regionalnych Biur Projektu

Data dodania: 2010-09-30
W dniu 30 września 2010 r. kończą swoją działalność Regionalne Biura Projektu w Gdyni i w Szczecinie. Biura funkcjonowały od 2 marca 2009 r. w związku z realizowanym przez Agencję Projektem pt.: "Wsparcie dla pracownikówsektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 30 września 2010 r. kończą swoją działalność Regionalne Biura Projektu w Gdyni i w Szczecinie. Biura funkcjonowały od 2 marca 2009 r. w związku z realizowanym przez Agencję Projektem pt.: "Wsparcie dla pracownikówsektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracownicy Biur byli codziennie do dyspozycji pracowników Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., wspierając radą, pomagając w rozwiązywaniu problemów oraz informując o bieżących sprawach związanych z Programem Zwolnień Monitorowanych i Projektem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom PZM i Beneficjentom Projektu POKL za skorzystanie z działań określonych w Ustawie oraz współpracę z Regionalnymi Biurami Projektu prowadzonymi przez Agencję.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawach dotyczących uczestnictwa w PZM i Projekcie POKL można kontaktować się z Biurem Projektu w Warszawie za pośrednictwem adresu e-mailowego: stocznie@arp.com.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Agencji.