Za nami „Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu”

Data dodania: 2020-11-05
4 listopada w trybie zdalnym odbyła się konferencja „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu”. Podczas wydarzenia dyskutowano o kształceniu pracowników w nowoczesnej gospodarce oraz o tym jakie wyzwania Przemysł 4.0 niesie dla rynku pracy. Odczytano listę  laureatów i wyróżnionych w II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa ARP na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką.

4 listopada w trybie zdalnym odbyła się konferencja „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu”. Podczas wydarzenia dyskutowano o kształceniu pracowników w nowoczesnej gospodarce oraz o tym jakie wyzwania Przemysł 4.0 niesie dla rynku pracy. Odczytano listę  laureatów i wyróżnionych w II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa ARP na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką.

Dwa lata temu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców i pracodawców, którzy dostrzegli problem dotyczący pozyskania odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, zainicjowała program „Kadry dla Przemysłu”. Działania te pozytywnie ocenili: Prezydent RP Andrzej Duda i Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawicki. Zapraszamy do zapoznania się z listami gratulacyjnymi.

Celem programu "Kadry dla Przemysłu” jest  pobudzenie dyskusji na temat sposobów dostosowania systemu edukacji do wymagań rynku pracy oraz rozwijanie współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw.

Zdobyta dotychczas wiedza i doświadczenie pozwoliły nam na zorganizowanie konferencji, podczas której poruszone zostały tematy związane z brakiem kadr zawodowych, zmianą systemu edukacji,  Czwartą Rewolucją Przemysłową, czy  znaczeniem innowacji i projektów badawczo-rozwojowych.

- Kluczem do poznania istoty przemysłu 4.0 jest zrozumienie, że sama automatyzacja procesów nie jest jeszcze rewolucyjna. Rewolucyjna jest możliwość przekucia jej na nowe modele biznesowe, które powstają podczas pandemii na naszych oczach. Gwarancją sukcesu nowych technologii są ludzie – wykształceni, kompetentni i gotowi do podejmowania nowych wyzwań. W sytuacji, gdy jakość kapitału ludzkiego decyduje o przewagach gospodarki, dobre wykształcenie jest niezbędne – mówił wiceprezes Rady Ministrów i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Cezariusz Lesisz, odniósł się m.in. do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz do II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa ARP dla autorów najlepszych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich dotyczących tematyki oddziaływania technologii na rzecz zaawansowanego przemysłu, otoczenia okołobiznesowego, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków oraz informatyki:

- Gospodarka stawia przed nami nowe wyzwania. Jedną z kluczowych umiejętności jest kreatywność i wdrażanie jej do naszego życia codziennego i przemysłu. Tu widzimy największy potencjał w pracach, które zwyciężyły w konkursie o Nagrodę Prezesa ARP. Chciałbym, żeby ta umiejętność przełożyła się na kariery laureatów i skorzystała z tego również nasza gospodarka.

Odczytane zostały nazwiska laureatów konkursu, nad którym patronat objął premier Mateusz Morawiecki. Pełna lista laureatów: https://kadrydlaprzemyslu.pl/#Nagrody

Panele konferencyjne tematycznie oscylowały wokół zagadnień edukacji, roli szkół zawodowych w kształceniu pracowników przyszłości, czy sposobów, które pomogą w kreowaniu kompetencji potrzebnych w nowoczesnej gospodarce.

Na problemy te zwracał uwagę podczas konferencji wiceprezes ARP S.A. Mateusz Berger:

- Spotykamy się na co dzień z licznymi problemami z pracownikami potrzebnymi do prowadzenia zarówno tradycyjnego przemysłu, jak i przemysłu 4.0. Przedsiębiorstwa powinny wejść we współpracę ze szkołami zawodowymi, a także kształcić pracowników przez cały czas wewnątrz swoich struktur. Aby kształcić specjalistów, niezbędna jest współpraca sektora przemysłowego ze szkołami zawodowymi. Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem byłaby technologia monitorowania losów absolwentów, którego w dużym stopniu brakuje. Przedsiębiorstwa powinny też prowadzić swoje badania rynków lokalnych.

Zwracano także uwagę na istnienie luki pokoleniowej – istnienia we współczesnym przemyśle grupy pracowników o wysokich kompetencjach, lecz bliskich wieku emerytalnego oraz takich, którzy, choć młodzi, nie mają jeszcze odpowiedniego wykształcenia. O tych problemach podczas panelu otwierającego mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.:

- Niezależni analitycy rynkowi wskazują, że głównym problemem przedsiębiorstw jest zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Dlatego wsłuchując się w głosy przedsiębiorców, staramy się wspierać aktywność w zakresie kształtowania dobrej współpracy między środowiskiem edukacyjnym a biznesem.

Wśród innych zagadnień kluczowych dla kadr przyszłości poruszanych podczas konferencji znalazły się kwestie odpowiedniego wykorzystywania środków dostępnych w nowej perspektywie budżetowej UE, wsparcie dla szkół zawodowych w obliczu problemów wynikających z trwającej pandemii, czy działań administracji publicznej, które mogą doprowadzić do dostosowania modeli kształcenia do wymagań rynku pracy.