Wytwórnia szablonów kreślarskich zainwestuje prawie 5 mln złotych w SSE EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2011-01-04
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC udzieliła Wytwórni Szablonów Kreślarskich "Leniar" sp.j. z siedzibą w Rzeszowie zezwolenia na prowadzenie działalności w mieleckiej strefie. Spółka zadeklarowała zatrudnienie 13 osób i poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 4,8 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC udzieliła Wytwórni Szablonów Kreślarskich "Leniar" sp.j. z siedzibą w Rzeszowie zezwolenia na prowadzenie działalności w mieleckiej strefie. Spółka zadeklarowała zatrudnienie 13 osób i poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 4,8 mln zł.

Zezwolenie nr 198/ARP/2010 z 29 grudnia 2010 r. dla Wytwórni Szablonów Kreślarskich "Leniar" sp.j. jest dwudziestym drugim zezwoleniem udzielonym przez ARP S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK Mielec w 2010 roku.

Specjalna Strefa w Mielcu oferuje przedsiębiorcom m.in.
• maksymalną intensywność pomocy publicznej od 50% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop (kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji).

W związku z uruchamianym nowym projektem Wytwórnia Szablonów Kreślarskich "Leniar" zadeklarowała zatrudnienie 13 osób i poniesienie nakładów inwestycyjnych przekraczających 4,8 mln zł.
Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC Podstrefa Głogów Młp. Wytwórnia Szablonów Kreślarskich "Leniar" planuje zrealizować nowy projekt inwestycyjny polegający na wybudowaniu zakładu produkcyjnego, w którym wytwarzane będą: wyposażenie biurowe, artykuły biurowe i przybory kreślarskie.
Planowany projekt inwestycyjny będzie zlokalizowany na niezabudowanej nieruchomości składającej się z dwóch działek o łącznej powierzchni ponad 1 ha, które zostaną zakupione od Gminy Głogów.

___________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha, Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich "Leniar" spółka jawna, jest największym producentem aluminiowych przyrządów do kreślenia i mierzenia w Europie Środkowej i Wschodniej.
Obecnie Wytwórnia w swojej ofercie posiada szeroki asortyment przyborów kreślarskich z tworzyw sztucznych, drewna i aluminium, teczki, deski i stoły kreślarskie, szablony literowe i techniczne, materiały biurowe i kreślarskie, a także grupę produktów dla osób leworęcznych oraz dla artystów (tj. sztalugi, paletki do farb).
"Leniar" posiada sieć dystrybucyjną w kraju i za granicą m. in. w USA, Rosji, krajach Europy Zach., RPA i Japonii). Eksport stanowi 50% obrotów spółki.


Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl