Wyniki finansowe ARP S.A. za 2015 r.

Data dodania: 2016-02-29
Agencja Rozwoju Przemysłu w 2015 r. wypracowała prawie 362 mln zł zysku netto. Istotny wpływ na wynik finansowy miało zaangażowanie ARP S.A. w proces restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ARP S.A. na realizację tego zadania otrzymała dotację celową przeznaczoną na objęcie większościowego pakietu udziałów tej spółki.

Agencja Rozwoju Przemysłu w 2015 r. wypracowała prawie 362 mln zł zysku netto. Istotny wpływ na wynik finansowy miało zaangażowanie ARP S.A. w proces restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ARP S.A. na realizację tego zadania otrzymała dotację celową przeznaczoną na objęcie większościowego pakietu udziałów tej spółki.

ARP jest ważnym instrumentem wspierającym politykę gospodarczą państwa. Osiągnięty zysk daje stabilne podstawy do realizacji naszych celów strategicznych, których priorytetem są działania na rzecz rozwoju rodzimego przemysłu Z myślą o wyzwaniach, jakie stoją przed polską gospodarką rozpoczęliśmy przegląd naszej strategii. Nie wykluczamy aktualizacji niektórych jej elementów. Chcemy, aby każdy z filarów strategii ARP, które dotyczą tak ważnych obszarów jak: innowacje, restrukturyzacja i inwestycje, optymalnie wpisywał się w plany rozwojowe państwa –powiedział Marcin Chludziński, prezes Zarządu ARP S.A.

Głównym obszarem działalności Spółki jest udzielanie finansowania przedsiębiorcom, dlatego w strukturze przychodów ze sprzedaży dominowały odsetki od udzielonych pożyczek. W 2015 roku osiągnęły kwotę ponad 52 mln zł.

Druga ważna grupa przychodów (29,6 mln zł) wynika z działalności dwóch specjalnych stref ekonomicznych zarządzanych przez ARP S.A. - SSE EURO-PARK MIELEC i Tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSAN. Przychody z administrowania strefami wyniosły ponad 18 mln zł, zaś te z najmu i dzierżawy majątku w strefach – prawie 12 mln zł.W 2015 roku ARP S.A. wydała 52 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, zaś przedsiębiorcy zadeklarowali zainwestowanie 1,3 mld zł w obu strefach.

W 2015 roku ARP S.A. zrealizowała także wiele innych zadań zdefiniowanych w „Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 roku". W ramach filaru Innowacje fundusz ARP Venture Sp. z o.o. wspierał finansowo wdrażanie projektów innowacyjnych w małych i średnich firmach. Działaniaw filarze Restrukturyzacja były skupione wokół finansowania procesów restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. W ramach filaru Inwestycje, obok działań związanych z zarządzaniem dwomaspecjalnymi strefami ekonomicznymi,ARP S.A. utworzyła dwa Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych – FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP.