Wyniki finansowe ARP S.A. za 2013 r.

Data dodania: 2014-08-12
Przychody Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w 2013 r. wyniosły 445 mln zł. Tak dobre wyniki spółka osiągnęła dzięki inwestycjom w dochodowe przedsięwzięcia, m.in. nabycie akcji i objęcie udziałów sześciu nowych spółek oraz certyfikatów w ramach Piątej Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych MARS FIZ.

Przychody Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w 2013 r. wyniosły 445 mln zł. Tak dobre wyniki spółka osiągnęła dzięki inwestycjom w dochodowe przedsięwzięcia, m.in. nabycie akcji i objęcie udziałów sześciu nowych spółek oraz certyfikatów w ramach Piątej Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych MARS FIZ.

ARP S.A. zarobiła na działalności pożyczkowej, która jest zaliczana do jej podstawowej działalności operacyjnej. W zeszłym roku spółka udzieliła pożyczek na kwotę 565 mln zł, natomiast gotówkowo wypłacono środki w wysokości 374 mln zł.

W roku 2013 ARP S.A. angażowała się w następujące projekty:

  • zawiązanie spółki NANO Carbon w kooperacji z KGHM TFI S.A. której celem jest zbudowanie sprawnego, systemowego instrumentu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych nad grafenem,
  • stworzenie Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii integrującego działania biznesu i nauki dla rozwoju przedsiębiorczości regionu radomskiego,
  • zaangażowanie się w projekt Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy i wsparcie rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego.

W zeszłym roku ARP S.A. kontynuowała także swoją działalność na rzecz sektora lotniczego, stoczniowego i obronnego. Zyski zanotowano także w zarządzanych przez ARP S.A. strefach ekonomicznych: Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z roku na rok notuje wzrosty przychodów i zwiększenie kapitału zakładowego. Na koniec 2013 r. kapitał zakładowy wyniósł 5,39 mld zł, wzrósł o 5% w stosunku do roku poprzedniego.


Do pobrania: 

Wyniki finansowe ARP S.A. za 2013 r. [PDF]pdf loog