Współpraca z EIT+ w ramach Ekosystemu ARP

Data dodania: 2015-10-14
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisały ramową umowę o współpracy. – Dzięki tej umowie EIT+, ze swoim potencjałem badawczo-rozwojowym staje się częścią szeroko rozumianego Ekosystemu ARP – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisały ramową umowę o współpracy. – Dzięki tej umowie EIT+, ze swoim potencjałem badawczo-rozwojowym staje się częścią szeroko rozumianego Ekosystemu ARP – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes ARP S.A.

Chcemy efektywnie wykorzystać infrastrukturę EIT+ m.in. interdyscyplinarne laboratorium i wysokiej klasy zaplecze eksperckie w realizacji innowacyjnych projektów. Dlatego oferta EIT+ zostanie włączona do portfela usług Ekosystemu ARP – podkreśliła wiceprezes Patrycja Zielińska.

Przypomniała, że EIT+ aktywnie działa na Platformie Transferu Technologii prowadzonej przez ARP. Zgłoszone na PTT przez EIT+ wpisy mogą mieć zastosowanie w takich branżach jak: medycyna, biotechnologia i farmacja, opakowania i poligrafia, branża elektromaszynowa, energetyka i paliwa oraz chemia.

Umowa została podpisana podczas spotkania „Kampus Pracze dla nauki i biznesu", które odbyło się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

- Dzisiaj zaprezentowaliśmy w Kampusie Pracze ofertę najbardziej kompleksowego centrum badawczo-rozwojowego w Polsce, w skład, którego wchodzą nie tylko budynki laboratoryjne o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m2, sieć 40 specjalistycznych laboratoriów, unikatowa w skali kraju aparatura badawcza, ale przede wszystkim ludzie – zaznaczył prof. Jerzy Langer, prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Dzięki naukowcom, menedżerom projektów badawczych, brokerom technologii, specjalistom ds. ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji możemy odpowiadać na potrzeby firm oraz naukowców i pełnić rolę zaufanego eksperta. Podpisana dziś umowa z ARP jest dla nas swoistym certyfikatem, ale i ogromnym zobowiązaniem oraz zachętą do podążania wytyczoną na początku projektu EIT+ drogą – dodał.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+  jest organizacją badawczo-rozwojową, która zajmuje się rozwojem innowacji, nowych technologii i badań na potrzeby przemysłu. Jest połączeniem funkcjonalności parku technologicznego, klastra tematycznego i instytutu badawczo-rozwojowego