Współpraca ARP S.A. z Polskim Rejestrem Statków SA

Data dodania: 2013-10-23
Na przełomie września i października 2013 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polski Rejestr Statków SA podpisały List Intencyjny. Strony wyraziły wolę podjęcia współpracy w ramach prowadzonych przez ARP S.A. przedsięwzięć w sektorze stoczniowym i okołostoczniowym.

Na przełomie września i października 2013 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polski Rejestr Statków SA podpisały List Intencyjny. Strony wyraziły wolę podjęcia współpracy w ramach prowadzonych przez ARP S.A. przedsięwzięć w sektorze stoczniowym i okołostoczniowym.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wraz z należącymi do Grupy Kapitałowej ARP spółkami jest silnie zaangażowana w przemysł stoczniowy i okołostoczniowy. Do tej pory zainwestowała w rozwój tego sektora ponad 1 mld zł. Aktywnie rozwija nie tylko tradycyjnie segmenty, tj. budowy i remontów statków. Poszukuje również nowych, proinnowacyjnych obszarów działalności, w szczególności w segmencie offshore morskiej energetyki wiatrowej oraz ropy i gazu. W tej działalności korzysta z wiedzy i doświadczenia uznanych firm oraz pozyskuje w nich partnerów biznesowych do współpracy.

W podpisanym liście intencyjnym,  Polski Rejestr Statków SA zadeklarował wolę świadczenia na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wszelkich usług wchodzących w zakres jego działalności, a także wspierania przedsięwzięć ARP S.A. poprzez kierowanie uwagi swoich obecnych i potencjalnych klientów na możliwość realizacji planowanych przez nich projektów przy udziale ARP S.A.

ARP S.A. z kolei zadeklarowała wolę korzystania z usług i doradztwa PRS SA na zasadach rynkowych, a także umożliwienie PRS SA uczestnictwa w przetargach ograniczonych organizowanych przez ARP S.A. w procesie wyłaniania instytucji nadzorującej realizację inwestycji, jeśli nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa.