Wsparcie dla rozwoju innowacji

Data dodania: 2015-04-22
„Innowacyjność fundamentem konkurencyjnej gospodarki" – to tytuł debaty pod patronatem Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP, która odbyła się 22 kwietnia br. na Giełdzie Papierów Wartościowych. Partnerem debaty była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Innowacyjność fundamentem konkurencyjnej gospodarki" – to tytuł debaty pod patronatem Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP, która odbyła się 22 kwietnia br. na Giełdzie Papierów Wartościowych. Partnerem debaty była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Podczas debaty zwracano uwagę na rolę jaką w budowaniu innowacyjnej gospodarki odgrywa sprzyjające otoczenie, a także współpraca zainteresowanych stron, czyli: środowisk naukowych, MŚP, dużego biznesu oraz instytucji państwowych. Aby odnieść sukces w dziedzinie innowacji ważne są oprócz otoczenia regulacyjnego i pieniędzy, również dobra komunikacja i współpraca wszystkich środowisk .

Według uczestników spotkania krokiem w dobrym kierunku są zaproponowane przez Prezydenta RP zmiany dotyczące ulg podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorców. Stosowny projekt został skierowany do Sejmu w marcu br. Zakłada on m.in. wprowadzenie ulgi podatkowej na innowacje.

Ofertę wsparcia innowacji ma również Agencja Rozwoju Przemysłu. Prezes Aleksandra Magaczewska podkreśliła znaczenie innowacji we wdrażanej od kilku miesięcy strategii rozwoju ARP.

Jednym z trzech filarów strategii ARP w perspektywie do 2020 roku są innowacje. Aby wesprzeć ten bardzo ważny obszar, ARP utworzyła Ekosystem.  Jego celem strategicznym jest angażowanie się w  komercjalizację innowacyjnych projektów. Oferta  ARP skierowana jest  zarówno do firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw. Szczególną rolę w rozwoju innowacji i ich komercjalizacji będzie odgrywać także Platforma Transferu Technologii.

Zdjęcia dzięki uprzejmości GPW.