Wizyta studyjna Senackiej Komisji Gospodarki w mieleckiej SSE

Data dodania: 2011-03-25
W dniu 24 marca 2011 r. w mieleckim Oddziale Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. miała miejsce wizyta studyjna senatorów z Komisji Gospodarki Narodowej. W spotkaniu udział wzięli również inwestorzy z mieleckiej strefy, Prezydent Mielca, przedstawiciele ministerstw gospodarki i finansów, PAIiIZ-u, PARP-u, Konferencji SSE oraz lokalni parlamentarzyści.

W dniu 24 marca 2011 r. w mieleckim Oddziale Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. miała miejsce wizyta studyjna senatorów z Komisji Gospodarki Narodowej. W spotkaniu udział wzięli również inwestorzy z mieleckiej strefy, Prezydent Mielca, przedstawiciele ministerstw gospodarki i finansów, PAIiIZ-u, PARP-u, Konferencji SSE oraz lokalni parlamentarzyści.

Po zwiedzeniu Polskich Zakładów Lotniczych/A Sikorsky Aircraft, w siedzibie mieleckiego Oddziału ARP S.A. gości przywitał prezes Agencji Wojciech Dąbrowski.

Spotkanie otworzył przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, Jan Wyrowiński. Podczas dyskusji omawiano zasady i efekty funkcjonowania stref oraz wpływ specjalnych stref ekonomicznych (SSE) na rozwój gospodarczy kraju, również aktualny stan prawny polskich SSE i losy przygotowywanych zmian w przepisach mających na celu łagodzenie skutków kryzysu.

 

Jednogłośnie zgodzono się z opinią, że polskie strefy są najtańszym narzędziem pomocy publicznej wspierającym rozwój inwestycji, a zarazem działają na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki, która może poprzez strefy wykorzystać atuty: konkurencyjny rynek pracy i dobrze przygotowane (najlepiej samorządowe) tereny inwestycyjne. Uznano, że postulowane przez przedsiębiorców i zarządzających strefami zmiany legislacyjne uatrakcyjniające zachęty dla inwestorów potrzebują szybkiej ścieżki legislacyjnej.

 Zapoznano się również z raportem firmy Deloitte Polska: "Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne - okiem przedsiębiorcy".

  Następnie goście mieleckiego Oddziału ARP S.A. zwiedzili działające na terenie EURO-PARK MIELEC firmy: Kirchhoff Polska i BRW oraz Inkubator Przedsiębiorczości, gdzie zaprezentowane zostały prototyp pojazdu elektrycznego i pojazdy elektryczne specjalne wykonane w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

   

Najważniejsze efekty funkcjonowania SSE EURO-PARK MIELEC:

• 200 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
•  4,7 mld zł nakładów poniesionych przez inwestorów (pod względem wielkości zainwestowanych nakładów 70% stanowi kapitał zagraniczny)
• 16 tys. miejsc pracy stworzonych przez inwestorów.


Specjalna Strefa w Mielcu oferuje przedsiębiorcom m.in.:
 
• maksymalną intensywność pomocy publicznej od 50% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop (kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji).

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.


SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha, Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.


Więcej informacji udzielają:

Zarządzający SSE EURO-PARK MIELEC:
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. Oddział w Mielcu
ul. Partyzantów 25
39-300 Mielec
Tel. +48 17 788 72 36,
e-mail: europark@europark.com.pl;
www.europark.com.pl

Michał Wrzosek
Biuro Marketingu i Promocji
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 24
e-mail: Michal.Wrzosek@arp.com.pl
www.arp.com.pl
www.energopozyczka.arp.com.pl
http://dlainwestorow.arp.com.pl