Wirtualne Rynki Predykcyjne uruchomione

Data dodania: 2014-04-07
2 kwietnia 2014 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk upubliczniła platformę badawczą L.E.M. – Logiczny Ekstraktor Możliwości, która wykorzystując ideę crowdsourcingu pomoże wskazać najlepiej rokujące kierunki rozwoju nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem grafenu.

2 kwietnia 2014 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk upubliczniła platformę badawczą L.E.M. – Logiczny Ekstraktor Możliwości, która wykorzystując ideę crowdsourcingu pomoże wskazać najlepiej rokujące kierunki rozwoju nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem grafenu.

wrpWirtualne Rynki Predykcyjne bazują na idei crowdsourcingu, której istotą jest wykorzystanie tzw. „mądrości tłumu". Zakłada ona, że duża grupa ludzi (niekoniecznie ekspertów z danej dziedziny) może posiadać wystarczającą wiedzę, aby wspólnie prawidłowo przewidywać przyszłe zdarzenia. Trudnością kiedyś było stworzenie efektywnych i niezawodnych mechanizmów agregujących tę wiedzę. Z pomocą przyszły tutaj nowoczesne technologie takie jak L.E.M. Jest to pierwszy w Polsce wirtualny rynek predykcyjny, który będzie wykorzystywany jako alternatywny kanał informujący o możliwych przyszłych kierunkach rozwoju technologii. Na początku głównym obszarem będą te wykorzystujące grafen, ale z czasem planowane jest rozszerzenie zakresu działania platformy na inne obszary, zwłaszcza te w obrębie których mogą powstać tzw. nisze technologiczne.

Przykłady światowych gigantów, takich jak Google, General Electric czy Microsoft pokazują, jak wielkie zaufanie mają oni do wirtualnych rynków predykcyjnych wykorzystując je jako wsparcie procesów decyzyjnych. Liczymy, że L.E.M. znajdzie zastosowanie dla decyzji inwestycyjnych przy ocenie perspektywiczności projektów z obszaru zastosowania grafenu, przede wszystkim w technologiach wojskowych, ale także cywilnych. W późniejszym etapie będzie wykorzystany do znajdowania nisz technologicznych, które staną się szansą na rozwój polskiej gospodarki opartej na wiedzy – Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 

W ramach rozwijania L.E.M. planowany jest w najbliższych miesiącach cykl seminariów i warsztatów w PAN. M.in. w proces prac nad L.E.M. włączeni zostaną młodzi, kreatywni ludzie wybrani spośród najlepszych doktorantów i studentów różnych kierunków i specjalności.  Podczas jubileuszowej, X edycji Letnich Praktyk Badawczych organizowanej przez Polską Akademię Nauk, praktykanci będą mieli okazję opracowywać kolejne zagadnienia poruszane na platformie oraz wziąć udział w warsztatach, seminariach i wizytach studyjnych w wybranych instytucjach w ramach odkrywania kolejnych nisz technologicznych.

Wykorzystaliśmy mechanizm działania wirtualnych rynków predykcyjnych. To metoda potwierdzona naukowo i sprawdzona w praktyce. Przyszłość polskiego grafenu wymaga szerokiej debaty, to ciekawy temat dla wszystkich, podobnie jak innych potencjalnych nisz technologicznych – tłumaczy dr Kamil Kulesza kierujący CZMIS.

Więcej na: www.lem-nano.pl