Wiceprezes ARP pokieruje PIR

Data dodania: 2014-12-03
Dr Jerzy Góra zrezygnował 3 grudnia br. z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu z dniem 31 grudnia 2014 roku. Decyzja ma związek z rozstrzygniętym konkursem i uchwałą Rady Nadzorczej Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. o powołaniu go na stanowisko prezesa spółki.

Dr Jerzy Góra zrezygnował 3 grudnia br. z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu z dniem 31 grudnia 2014 roku. Decyzja ma związek z rozstrzygniętym konkursem i uchwałą Rady Nadzorczej Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. o powołaniu go na stanowisko prezesa spółki.

Jerzy Góra oficjalnie rozpocznie pracę na stanowisku Prezesa PIR S.A. 1 stycznia 2015 roku. Obowiązki i odpowiedzialność za nadzorowane przez niego obszary przejmie od nowego roku Aleksandra Magaczewska, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., do czasu podjęcia decyzji w sprawie uzupełnienia składu Zarządu ARP S.A.

Z ARP SA, wiceprezes Jerzy Góra związany jest od 4 stycznia 2010 roku. Wówczas objął stanowisko członka Zarządu spółki. W ciągu ostatnich czterech lat dzięki jego doświadczeniu w zakresie pozyskiwania i strukturyzacji projektów dłużnych i kapitałowych zrealizowano wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, rozwojowych i restrukturyzacyjnych. Nadzorowane przez wiceprezesa J. Górę departamenty udzieliły przedsiębiorcom publicznym i prywatnym (w tym notowanym na GPW) pożyczek na kwotę 2,8 mld PLN.

W obszarze inwestycji kapitałowych, jednym z większych projektów, którym kierował w ostatnim czasie wiceprezes ARP, była spółka Polimex-Mostostal. Współpracując efektywnie ze wszystkimi instytucjami finansowymi pomyślnie zakończono restrukturyzację finansową, jak dotąd największą w Polsce. Ponadto nadzorował inne duże inwestycje kapitałowe, a także projekty finansowe z wykorzystaniem spółek celowych.