WB Electronics przejmuje RADMOR od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Data dodania: 2010-12-06
Wzmocnienie kapitałowe nastąpi dzięki wniesionej przez WB Electronics gotówce do RADMOR S.A. za zakup nowych akcji. Pozwoli to RADMOR sfinansować zaplanowany do roku 2016 program inwestycyjny o wartości ponad 120 mln zł, który przewiduje opracowanie i uruchomienie produkcji kompletnych systemów wyposażenia pojazdów wojskowych w cyfrową elektronikę (platform radiokomunikacyjnych w technologii SDR, pokładowych komputerów dla dowódców. systemów łączności z platformami bezzałogowymi, systemu zapewniającego bezpieczeństwo na obszarach zurbanizowanych "Safe City"), a także budowę centrum rozwoju nowych technologii. Połączenie spółek stwarza szansę na zbudowanie innowacyjnej technologicznie firmy, która będzie wiodącym podmiotem zapewniającym rozwój elektroniki wojskowej w Polsce. Wejście WB Electronics do RADMOR S.A. zapewni nie tylko wzmocnienie kapitałowe, ale także wykorzystanie potencjału produkcyjnego, współpracę badawczo-rozwojową oraz synergię marketingową obu firm:
6 grudnia 2010 r. członkowie zarządów Agencji Rozwoju Przemysłu, WB Electronics S.A. oraz RADMOR S.A., podpisali umowę inwestycyjną, w ramach której WB Electronics S.A. obejmie 46,14% kapitału zakładowego RADMOR S.A. Umowa zakłada podniesienie kapitału zakładowego RADMOR S.A. poprzez emisję akcji serii B skierowaną do WB Electronics S.A., za które to akcje WB Electronics S.A. wniesie do RADMOR S.A. środki pieniężne w wysokości ok. 51 mln zł.

Podpisy złożyli, ze strony:
  • Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.: Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu i Andrzej Szortyka, członek zarządu;
  • WB Electronics: Piotr Wojciechowski, prezes zarządu i Adam Bartosiewicz, członek zarządu;
  • Radmor S.A.: Andrzej Synowiecki, prezes zarządu i Andrzej Hillar, członek zarządu.

Wzmocnienie kapitałowe nastąpi dzięki wniesionej przez WB Electronics gotówce do RADMOR S.A. za zakup nowych akcji. Pozwoli to RADMOR sfinansować zaplanowany do roku 2016 program inwestycyjny o wartości ponad 120 mln zł, który przewiduje opracowanie i uruchomienie produkcji kompletnych systemów wyposażenia pojazdów wojskowych w cyfrową elektronikę (platform radiokomunikacyjnych w technologii SDR, pokładowych komputerów dla dowódców. systemów łączności z platformami bezzałogowymi, systemu zapewniającego bezpieczeństwo na obszarach zurbanizowanych "Safe City"), a także budowę centrum rozwoju nowych technologii.
Połączenie spółek stwarza szansę na zbudowanie innowacyjnej technologicznie firmy, która będzie wiodącym podmiotem zapewniającym rozwój elektroniki wojskowej w Polsce. Wejście WB Electronics do RADMOR S.A. zapewni nie tylko wzmocnienie kapitałowe, ale także wykorzystanie potencjału produkcyjnego, współpracę badawczo-rozwojową oraz synergię marketingową obu firm:

  • WB Electronics wykorzysta potencjał produkcyjny RADMOR S.A. przez ulokowanie w niej produkcji większości swoich produktów, co powinno zwiększyć przychody RADMOR o ponad 25 mln zł rocznie.
  • Współpraca badawczo-rozwojowa pomiędzy spółkami oparta będzie na wniesieniu przez WB Electronics kapitału, wiedzy i strategii rozwoju do RADMOR S.A., co przyspieszy wprowadzenie na polski rynek nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie systemów klasy C4ISR. Oferta produktowa oraz doświadczenie w zakresie integracji systemowej WB Electronics wykorzystane zostaną głównie na potrzeby realizacji programów wojskowych w Polsce i zagranicą, w tym powstanie nowych radiostacji SDR, platform bezzałogowych i programu Tytan.
  • Synergia marketingowa zakłada opracowanie spójnej oferty w oparciu o komplementarne produkty obu spółek oraz wzajemne uzupełnienie się na międzynarodowych rynkach zbytu. Wykorzystanie pozycji rynkowej partnerów w różnych częściach świata powinno prowadzić do wzrostu eksportu.

Szacuje się, że w wyniku dokapitalizowania i realizacji wspólnych działań, przychody RADMOR S.A. powinny się podwoić do 2016 r., a marża netto wzrosnąć ponad dwukrotnie.
"Polski kapitał obu spółek, reprezentowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu w RADMOR S.A. oraz polskich prywatnych właścicieli WB Electronics, gwarantuje, że całość własności intelektualnej opracowywanych systemów i urządzeń wojskowych pozostanie w Polsce." - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
"Wejście kapitałowe WB Electronics do RADMOR S.A. spowoduje możliwość oferowania kompleksowych rozwiązań systemowych w obszarze elektroniki militarnej, stanowiącej dziś zasadniczą wartość w sprzęcie wojskowym" - powiedział Andrzej Synowiecki, prezes RADMOR S.A.


-------------------------------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1991 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, rozwój przedsiębiorczości (m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu), udzielanie pomocy publicznej  a także wspieranie innowacyjności (tworzenie parków przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości) oraz udzielanie pożyczek ze środków własnych. W 2009 r. ARP miała 40,2 mln zł zysku. Zysk ARP za 2009 r. został wypracowany przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji zrestrukturyzowanych spółek z portfela ARP. Kapitał zakładowy ARP S.A. wynosi ponad 3,8 mld zł. Więcej informacji na stronie internetowej www.arp.com.pl
-------------------------------------------------------------------
RADMOR S.A. - czołowy producent radiostacji wykorzystywanych w systemach wojskowych, policji, straży granicznej i innych służbach mundurowych. Do podstawowych wyrobów RADMOR S.A. należą nowoczesne radiostacje typu FastNet oraz radiostacje indywidualne żołnierza 35010 i 3501 dostarczane zarówno odbiorcom w kraju, jak i zagranicą. RADMOR jest zaangażowany w rozwój radiostacji typu SDR i jest krajowym liderem w międzynarodowym programie ESSOR. Większość z radiostacji wyprodukowanych przez RADMOR S.A. w ostatniej dekadzie, zintegrowana jest systemowo z rozwiązaniami WB Electronics S.A. Więcej informacji na stronie internetowej www.radmor.com
-------------------------------------------------------------------
WB Electronics S.A. - wiodący integrator systemów pojazdowych i mobilnych. WB Electronics oferuje bardzo nowoczesne cyfrowe systemy łączności pokładowej FONET IP, terminale pojazdowe, będące bazą do budowy nowoczesnych mobilnych systemów dowodzenia klasy C4ISR. W ostatnim okresie WB Electronics opracowała szereg unikalnych technologii w zakresie bezzałogowych systemów rozpoznania opartych o BSL klasy mini. WB Electronics współpracuje, wraz z podmiotami Grupy Bumar i RADMOR S.A., w opracowaniu systemu dla żołnierza XXI wieku. WB Electronics Sp. z o.o. wykonała integrację swoich systemów na ok. 3000 pojazdów bojowych, które w dużej części eksploatowane są w warunkach bojowych przez 8 armii świata. Więcej informacji na stronie internetowej www.wb.com.pl.