Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów: nowoczesne rozwiązania w energetyce

Data dodania: 2017-12-20
Agencja Rozwoju Przemysłu wspólnie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa już po raz czwarty zorganizowała spotkanie w formule warsztatów dla małych i średnich firm. Tym razem spółki poszukiwały możliwości wykorzystania systemu blockchain w energetyce. Zwycięzcy, konsorcjum firm Billon i Microsoft, otrzymali 10 tys. zł i szansę na współpracę z PGNiG.

Agencja Rozwoju Przemysłu wspólnie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa już po raz czwarty zorganizowała spotkanie w formule warsztatów dla małych i średnich firm. Tym razem spółki poszukiwały możliwości wykorzystania systemu blockchain w energetyce. Zwycięzcy, konsorcjum firm Billon i Microsoft, otrzymali 10 tys. zł i szansę na współpracę z PGNiG.

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów to bilateralne spotkania, których celem jest poszukiwanie rozwiązań technologicznych dla dużych spółek, wśród sektora małych i średnich firm. ARP S.A., PGNIG i IGG połączyły siły po raz czwarty by odpowiedzieć na wyzwania rynku. Tym razem spółki poszukiwały możliwości wdrożenia systemu blockchain w energetyce.

Źródłem innowacyjności przedsiębiorstwa są nie tylko jego własne zasoby czy efekty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, ale także zasoby zewnętrzne z otoczenia biznesowego, o których firmy często nie wiedzą. ARP Innovation Pitch służą popularyzowaniu dostępnych na rynku rozwiązań. Chcemy pokazać, że polskie start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mają mu wiele do zaoferowania. PGNiG i Polska Izba Gazownictwa są w tych działaniach doskonałymi partnerami, o czym świadczy czwarta już edycja wspólnie organizowanych spotkań. Naszym wspólnym celem jest tworzenie warunków rozwoju  i współpracy małych i średnich firm z dużymi spółkami. Na tych działaniach skorzystają obie strony, a w dalszej perspektywie cała polska gospodarka – powiedział Michał Szaniawski, wiceprezes Zarządu ARP.

Dzięki współpracy z partnerami udało się dotrzeć do wielu firm oferujących wykorzystanie systemu blockchain w działaniach grupy Kapitałowej PGNiG. Wybrano 6 najlepszych pomysłów wpisujących się w wyzwania zdefiniowane przez PGNiG. Projekty dotyczyły podnoszenia efektywności energetycznej w budynkach, zarządzania energetyką rozproszoną, czy współdzieleniem rejestrów zdarzeń w strategicznych obszarach magazynowania gazu. Ponadto zaprezentowano możliwości wykorzystania stacji transformatorowej z hybrydowym magazynem energii oraz ładowarkami do pojazdów elektrycznych, opartymi na stabilnych żetonach.

Wybrane propozycje innowacyjnych rozwiązań ocenia rygorystycznie jury. Sprawdza je pod kątem możliwości wdrożenia, to znaczy praktycznego wykorzystania w PGNiG. Dzięki takim innowacyjnym pomysłom możliwe jest ustalenie priorytetów i kierunków działań dla naszej grupy kapitałowej na najbliższe lata. Gwarantuje to nam utrzymanie pozycji lidera na rynku energetycznym – powiedział Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju.

Zwyciężyła propozycja konsorcjum firm Billon i Microsoft, które zaoferowało platformę zarządzającą handlem gazem i energią oraz obsługą klienta. Firma Billon jako pierwsza na świecie stworzyła regulowany pieniądz elektroniczny dzięki wykorzystaniu opracowanej przez siebie technologii blockchain i DLT (Distributed Ledger Technology). Proponują oni pieniądz elektroniczny jako polską złotówkę emitowaną w sposób elektroniczny, bazując na pozwoleniu IPE wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zwycięska propozycja otrzymała od PGNiG 10 tys. zł oraz zaproszenie do rozmów na temat potencjalnej współpracy.

W przyszłym roku partnerzy PGNiG, ARP oraz IGG deklarują uruchomienie kolejnych warsztatów innowacyjnych pomysłów w trybie partnerstwa innowacyjnego.

ARP Innovation Pitch to cykliczne spotkania, których celem jest stworzenie warunków do współpracy dużych spółek z sektorem MŚP. Oprócz spółek z Grupy PGNiG brały w nich udział m.in. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, URSUS, Grupa Azoty, Synhos.  Efektem dotychczasowych XV edycji było niemal 300 zgłoszeń, z których ponad 100 miało okazję zaprezentować się bezpośrednio przed organizatorami. Z każdego konkursu wyłoniono po 3 laureatów (w sumie 40 firm).  Obecnie trwa nabór do XVI edycji  dla Lubelli.