Warsztat Innowacyjnych Pomysłów - konkurs dla start-upów oraz MŚP

Data dodania: 2016-03-03
PGNiG S.A., ARP S.A oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa ogłosiły konkurs dla start-upów na innowacyjne rozwiązania technologiczne. Firmy mogą zgłaszać pomysły, które zostaną wykorzystane przez spółkę PGNiG TERMIKA S.A., w produkcji ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG S.A., ARP S.A oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa ogłosiły konkurs dla start-upów na innowacyjne rozwiązania technologiczne. Firmy mogą zgłaszać pomysły, które zostaną wykorzystane przez spółkę PGNiG TERMIKA S.A., w produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Warsztat Innowacyjnych Pomysłów. Otwarte innowacje jako sposób na rozwiązania dla gospodarki o obiegu zamkniętym – inteligentna energetyka.

PGNiG S.A. - największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej, we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają nabór w ramach otwartych innowacji na rozwiązania adekwatne do wyzwań technologicznych i środowiskowych dla PGNiG TERMIKA S.A.

Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, których propozycje rozwiązań najlepiej wpisują się w agendę wyzwań technologicznych i środowiskowych PGNiG TERMIKA S.A., a których rozwiązania są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki i zrównoważone w zakresie oferowanej propozycji wartości.

Nabór skierowany jest w szczególności do start-upów oraz przedstawicieli segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących produkt lub usługę na co najmniej 7 Poziomie Gotowości Technologicznej (7 Technology Readiness Level – 7 TRL), tj. takim, który uzasadnia możliwość przeprowadzenia demonstracji i pilotażu oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych PGNiG TERMIKA S.A. w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Termin zgłaszania propozycji rozwiązań zgodnych z zaprezentowaną tematyką upływa 1 kwietnia 2016 r.

PGNiG TERMIKA S.A. poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne Spółki związane z poniższymi obszarami:

  • Zmniejszenie emisji substancji powstających w procesach spalania do powietrza i środowiska.
  • Zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury;
  • Monitoring online sieci ciepłowniczych – inteligentne opomiarowanie i oprogramowanie do prognozowania zapotrzebowania na ciepło;
  • Efektywne sposoby zagospodarowania produktów odpadowych z procesu spalania, w szczególności popiołów;
  • Komercyjne sposoby zagospodarowania generowanego w procesie spalania dwutlenku węgla – nowy innowacyjny produkt.

Szczegółowy opis wyzwań technologicznych PGNiG TERMIKA S.A. przedstawiono w Załączniku 1, będącym także częścią Regulaminu Naboru rozwiązań w ramach otwartych innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., PGNiG TERMIKA S.A. oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa (plik do pobrania).

Zgłaszanie propozycji rozwiązań wpisujących się w agendę wyzwań technologicznych PGNiG TERMIKA S.A. jest możliwe za pomocą Platformy Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wraz z wymaganą do załączenia przy zgłoszeniu prezentacją rozwiązania załączoną w formacie PDF (szablon prezentacji do pobrania).

PGNiG TERMIKA S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa dokonają przeglądu zgłoszonych rozwiązań i wybiorą podmioty, które zostaną zaproszone na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów.

Warsztat Innowacyjnych Pomysłów odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.

Szczegółowych informacji udziela:

w sprawach organizacyjnych

Agnieszka Jakubiak tel.: 516 176 497, e-mail: agnieszka.jakubiak@arp.pl

Katarzyna Cieślak tel.: 885 258 573, e-mail: katarzyna.cieslak@pgnig.pl

w sprawach wyzwań technologicznych PGNiG TERMIKA S.A.

Rafał Nowakowski tel.: 508 005 482, e-mail: rafal.nowakowski@termika.pgnig.pl

Andrzej Rubczyński tel.: 508 005 400, e-mail: andrzej.rubczynski@termika.pgnig.pl

Zaproszenie