Warsztaty giełdowe - transmisja on-line

Data dodania: 2011-10-24
ARP S.A. zaprasza na warsztaty dla przedsiębiorców  zakresu obrotu energią elektryczną na rynku giełdowym. Warsztaty odbędą się 25 października (wtorek) o godzinie 11.15 w siedzibie ARP S.A. ul. Wołoska 7 Warszawa (klatka A).

ARP S.A. zaprasza na warsztaty dla przedsiębiorców  zakresu obrotu energią elektryczną na rynku giełdowym. Warsztaty odbędą się 25 października (wtorek) o godzinie 11.15 w siedzibie ARP S.A. ul. Wołoska 7 Warszawa (klatka A).

Program oraz transmisja szkolenia on-line

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie udziałem w Warsztatach Giełdowych organizowanych przez Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, FORUMCO2 i Towarową Giełdę Energii S.A. uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość czynnego uczestniczenia w warsztatach poprzez transmisję on-line.

Warsztaty będą transmitowane na stronach:
http://www.tge.pl/pl/98/konferencje-i-szkolenia oraz www.arp.com.pl

25 października br. w godzinach 11.15. - 15.00.

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną możliwości udziału odbiorców energii elektrycznej w obrocie energią na Towarowej Giełdzie Energii SA. jak również omawiane     będą następujące tematy:

1. Strategia i zamierzenia TGE S.A. Bieżąca problematyka europejskiego i polskiego rynku energii elektrycznej i gazu.
2. Rynek giełdowy: prowadzone rynki i oferta produktowa giełdy, zasady obrotu, zasady uczestnictwa w rynku giełdowym.
3. Infrastruktura informatyczna giełdy TGE S.A.: platforma informacyjna giełdy, struktura systemu, wymagania techniczne.
4. Uczestnictwo TGE S.A. w procesie tworzenia europejskiego rynku energii elektrycznej.
5. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT): członkostwo, procedury rozliczeniowe, koszty uczestnictwa, depozyty, gwarantowanie rozliczeń.
6. Dom maklerski w giełdowym obrocie energią elektryczną - zakres usług świadczonych dla nabywców energii elektrycznej, prezentacja - NOBLE Securities S.A.

Partnerem Warsztatów giełdowych jest ARP S.A.