Warsztaty dla sektora ciepłowniczego 18-19 sierpnia

Data dodania: 2022-08-16

ARP S.A. zaprasza przedstawicieli JST i gminnych ciepłowni na warsztaty online 18-19 sierpnia na temat transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych, regulacyjnych i technicznych.

Dostęp do materiałów z warsztatów

Materiały z warsztatów to blisko 12 godzin nagrań oraz kilkanaście prezentacji tematycznych. Wszystkie materiały po warsztacie postanowiliśmy zebrać i udostępnić zainteresowanym przedstawicielom gmin i gminnych PEC-ów. W zamian za udostępnienie będziemy prosić jedynie o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam określić potrzeby inwestycyjne w danej gminie.

Aby otrzymać dostęp do materiałów wystarczy napisać na adres: cieplownictwo@arp.pl


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTACIE ONLINE 18-19 SIERPNIA

Celem warsztatu jest wyposażenie przedstawicieli JST odpowiadających za dostarczanie ciepła dla mieszkańców oraz przedstawicieli gminnych PEC-ów w wiedzę na temat możliwości transformacji ciepłowni. Uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę na temat możliwości finansowania inwestycji w ciepłownictwo, trendów i kierunków modernizacji ciepłownictwa w Polsce, aspektów regulacyjnych i prawnych oraz najnowszych technologii stosowanych w ciepłownictwie.

Warsztat zostanie poprowadzony przez uznanych ekspertów zajmujących się tematyką ciepłownictwa w Polsce z takich instytucji, jak: Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Bank Gospodarstwa Krajowego - idea 3W, SBB Energy, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE?

W warsztacie mogą wziąć udział przedstawiciele gmin oraz gminnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej, którzy zarejestrują się tutaj. Udział w warsztacie odbędzie się online w aplikacji MS Teams.

Warsztaty są częścią II Edycji Konkursu dla JST na najbardziej innowacyjny samorząd, którego partnerem strategicznym jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

PROGRAM WARSZTATU

Warsztat rozpocznie się o 9 rano w czwartek 18 sierpnia i potrwa dwa dni.

Materiał został podzielony na 4 moduły. Są to kolejno:

Moduł nr 1 - Ogólny zarys sytuacji w ciepłownictwie

Moduł nr 2 - Projekt "Polskiej strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r."

Moduł nr 3 - Techniczne uwarunkowania modernizacji ciepłowni

Moduł nr 4 - Finansowanie

Szczegółowy program warsztatu

ASPIRUJĄCY INNOWATOR ROKU W DZIEDZINIE CIEPŁOWNICTWA

W ramach II Edycji Konkursu dla JST na najbardziej innowacyjny samorząd ARP S.A. wraz z Instytutem Polityki Energetycznej stworzyło nową kategorią konkursu dla JST, w których oceniane są koncepcje modernizacji gminnej ciepłowni w kierunku odejścia od węgla.

Gminy i gminne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej mogą zgłaszać się do konkursu w wydłużonym terminie do 19 sierpnia włącznie wypełniając formularz online (link)

Nagrodą dla zwycięzcy w tej kategorii jest bezpłatne przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej do modernizacji ciepłowni - zaproszenie do realizacji przedsięwzięcia tj. procesu inwestycyjnego dla wybranej ciepłowni w oparciu o instrument ELENA bez kosztów wejściowych – tj. gmina nie ponosi kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne) pod warunkiem akceptacji i spełnienia warunków wymaganych do udzielenia wsparcia w ramach instrumentu ELENA.

Partnerami nagrody są ARP, BGK, KAPE i SBB Energy.

Finał konkursu odbędzie się 12 września w czasie uroczystej gali w Rzeszowie.

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj oraz na stronie Organizatora Konkursu: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-ii/

LINK DO REJESTRACJI UDZIAŁU W WARSZTACIE