Warsztaty dla JST oraz PEC w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Data dodania: 2023-10-17

W dniu 9 października 2023 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie odbyły się Warsztaty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej „Ścieżki dekarbonizacji i źródła finansowania inwestycji w gminnym ciepłownictwie”.

Celem warsztatów było wyposażenie przedstawicieli JST i PEC w kompleksową wiedzę na temat ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania modernizacji oraz uwarunkowań prawnych i technicznych.

Zakres tematyczny warsztatów obejmował zagadnienia związane z ogólnym zarysem sytuacji w ciepłownictwie, z instrumentem ELENA, programem inicjatyw strategicznych, programem 3W – nowoczesne technologie, strategią dla ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania transformacji oraz technicznym uwarunkowaniom modernizacji źródeł ciepła.

Warsztaty prowadzili eksperci zajmujący się tematyką ciepłownictwa, będący przedstawicielami poniższych instytucji:

  • Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza – dr. inż. Sławomir Stec
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – dyr. Szymon Płoński oraz prof. UW dr. hab. Tomasz Gackowski
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – dyr. Joanna Smolik
  • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – dyr. Krzysztof Skowroński oraz ekspert Marcin Cichosz
  • Metrolog Spółka z o.o. – wicedyrektor Michał Cholewa
  • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - dr hab. inż. Piotr Janusz

Warsztaty zorganizowano w ramach III Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2023.

Kontynuacją promocji III edycji Konkursu był udział przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. Wydarzenie łączyło najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze światem biznesu i finansów. Podczas wieczornej Gali, prof. UW dr. hab. Tomasz Gackowski – Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zachęcił uczestników do aplikacji w III Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Towarzyszyli mu dyr. Joanna Smolik (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz dyr. Krzysztof Skowroński (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.). Uczestnicy szczególnie zwrócili udział na nagrodę – „Plan dekarbonizacji gminnej ciepłowni” w kategorii konkursowej pt. „Aspirujący innowator roku w dziedzinie ciepłownictwa”.

Podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wzięli także udział w merytorycznych dyskusjach.

W panelu „Rola samorządów w transformacji energetycznej Polski” wziął udział Tomasz Król – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach. „Agencja Rozwoju Przemysłu realizuje projekty inwestycyjne idące w stronę transformacji energetycznej. Istnieje spółka ARP Vehicles, która tworzy autobusy elektryczne. Ostatnio powstałe ARP Budownictwo specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości technologicznych elementów prefabrykowanych. Powołaliśmy Polski Zielony Fundusz, ukierunkowany w stronę odnawialnych źródeł energii, wdrażamy projekty związane z ciepłownictwem komunalnym”.

W panelu „Czy modernizacja ciepłowni w gminach to konieczność?” wziął udział prof. UW dr. hab. Tomasz Gackowski – Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego ARP S.A. „Odnawialne źródła energii, które mają lokalną generację i rozproszona energetyka – są czymś naprawdę ważnym. Chcemy przede wszystkim, aby ceny za energię elektryczną i ciepło były uczciwe i przewidywalne. Mamy narzędzia m.in. w postaci nowelizacji i implementacji europejskiej dyrektywy RED II do polskiego prawa energetycznego, z którymi wiążemy duże nadzieje. Jednocześnie widzimy ogromny potencjał w samorządach w zakresie ciepłownictwa. Mają unikatową strukturę sieci, którą doceniają nawet zagraniczni inwestorzy. Ich modernizacja przyczyni się do efektywności, bezpieczeństwa energetycznego i wsparcia źródeł energii, gdzie na końcu tego procesu jest troska o dobro odbiorców, czyli mieszkańców miast i gmin w Polsce.”

Więcej informacji o konkursie dla JST i PEC: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii/

Zgłoszenia: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii/formularz-zgloszeniowy