Wakacyjne inwestycje w SSE EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2011-08-22
W lipcu i sierpniu nowe inwestycje w zarządzanej przez ARP S.A. Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wynoszą już ponad 33,4 mln zł.

W lipcu i sierpniu nowe inwestycje w zarządzanej przez ARP S.A. Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wynoszą już ponad 33,4 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w lipcu i sierpniu br. wydała na terenie SSE EURO-PARK MIELEC zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej dla trzech firm: EFEKT PLUS Sp. z o.o., CLAER AIR Sp. z o.o. i SPIROFLEX Sp. z o.o. Łączne nakłady inwestycyjne zadeklarowane przez tych przedsiębiorców wynoszą ponad 33,4 mln zł, zostanie utworzonych min. 53 nowych miejsc pracy:

Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o., jeden z wiodących producentów folii  stretch, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem (nr 206/ARP/2011) planuje zakup działki niezabudowanej w Rogoźnicy w Gminie Głogów Małopolski i budowę zakładu produkcyjnego. EFEKT PLUS zamierza też zakupić instalację linii technologicznej niezbędnej do produkcji folii stretch. Zatrudnienie w związku z uruchamianym projektem wyniesie min. 40 pracowników. Planowane nakłady inwestycyjne wg zezwolenia wynoszą 26 409 800 zł.

Centrum Badawcze "CLAER AIR" Sp. z o.o., zgodnie z uzyskanym zezwoleniem (nr 207/ARP/2011), na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego (obszar "A-lotnisko"), planuje budowę hali wraz z infrastrukturą. Realizacja projektu pozwoli na prowadzenie działalności z zakresu doradztwa i wykonawstwa analiz technicznych, działalności laboratoryjnej związanej z ochroną środowiska, bioenergotyką, chemią specjalistyczną oraz uprawami hydro i aeroponicznymi.
Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC powstanie pierwsze w województwie podkarpackim i jedno z pierwszych w Polsce innowacyjne centrum badawcze w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i bioenergetyki.
Zatrudnienie w związku z tym projektem wyniesie min. 7 pracowników, planowane nakłady inwestycyjne to co najmniej 4 000 000 zł.

 

fot.: Spiroflex Sp. z o.o.

SPIROFLEX Sp. z o.o., prowadzi działalność na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w oparciu o zezwolenie w zakresie produkcji i sprzedaży systemów kominowych i wentylacyjnych udzielone przez ARP S.A. w 1997 r.
W sierpniu br., w związku z  planowaną przez tego przedsiębiorcę realizacją nowej inwestycji na terenie mieleckiej strefy, ARP S.A.  udzieliła SPIROFLEX Sp. z o.o. drugiego zezwolenia (208/ARP/2011). Zgodnie z nim SPIROFLEX Sp. z o.o. rozbuduje istniejące już moce produkcyjne swojego zakładu poprzez wprowadzenie do cyklu produkcyjnego maszyn i urządzeń o wyższych parametrach technicznych. Zakończenie tej inwestycji planowane jest w 2013 r.
Deklarowane nakłady inwestycyjne wynoszą: 3 000 000 zł; SPIROFLEX Sp. z o.o. zadeklarował również zatrudnienie 6 nowych pracowników, co zwiększy dotychczasowe zatrudnienie w Spółce do 89 osób.

_____
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł. W zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych strefach ekonomicznych: mieleckiej i tarnobrzeskiej, poziom inwestycji przekroczył już 11 mld zł, utworzono 36 tys. miejsc pracy.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha. Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.

Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A. oferują inwestorom m.in.:
• maksymalną intensywność pomocy publicznej od 40% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
 •bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop (kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji).


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
arp.com.pl