W stoczniach rozpoczął się program odejść dobrowolnych

Data dodania: 2009-01-13
Wczoraj pracownicy stoczni w Gdyni i Szczecinie zostali powiadomieni o możliwości składania ofert rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron. Stoczniowcy, którzy zrobią to w terminie do 26 stycznia 2009 r. będą mogli skorzystać z odszkodowań w pełnej wysokości, których wielkość zależna jest od stażu pracy w przemyśle stoczniowym. Jednocześnie do rąk pracowników trafiła broszura informacyjna przygotowana przez ARP S.A., poświęcona działaniom osłonowym, jakimi zostali objęci pracownicy obu zakładów na mocy ustawy kompensacyjnej. Za trzy tygodnie dla pracowników Stoczni zostaną uruchomione Punkty Informacyjno-doradcze. Trwa proces przekształceń Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. prowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA. W ubiegłym tygodniu ARP S.A. podjęła decyzję o wszczęciu postępowania kompensacyjnego i powołała Tymczasowego Nadzorcę, który w jej imieniu prowadzi postępowanie do czasu wyboru Zarządcy kompensacji (nastąpi to w czasie Wstępnego Zebrania Wierzycieli, które dla Gdyni zaplanowane jest na 20 stycznia, a dla Szczecina na 21 stycznia 2009 r.). ARP S.A. przygotowała również dla Stoczniowców w Gdyni i Szczecinie biuletyn informacyjny na temat działań osłonowych. Wczoraj trafił on do rąk pracowników obu zakładów. W ośmiostronicowej publikacji pt. "Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?", dystrybuowanej na terenie obu stoczni, znalazły się informacje, które mają pomóc Stoczniowcom w skorzystaniu z programu dobrowolnych odejść i programu zwolnień monitorowanych. Pierwszy z programów zakłada wypłacenie odszkodowań w zamian za złożenie przez pracowników w we wskazanym terminie deklaracji o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. Wysokość odszkodowań zależna jest od stażu pracy w przemyśle stoczniowym i wynosi od 20 do 60 tys. zł (odszkodowanie zwolnione jest z podatku dochodowego). Pracownicy oferty mogą składać w dwóch terminach - do 26 stycznia i wtedy mogą liczyć na odszkodowanie w pełnej wysokości, lub do 25 marca - wtedy będzie im przysługiwało 80 proc. wartości odszkodowania. Dzień rozwiązania umowy o pracę określi Zarządca kompensacji, a wypłata odszkodowań nastąpi nie później niż 31 maja 2009 r. Od dziś pracownicy obu Stoczni mogą składać deklarację rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron w działach kadr Stoczni. Tam też dostępne są odpowiednie druki ułatwiające skorzystanie z programu odejść dobrowolnych. Program zwolnień monitorowanych to z kolei pomoc, jaką otrzymają stoczniowcy poszukujący nowego zatrudnienia. Obejmuje ona m.in. pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia, organizowanie staży zawodowych, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Program przewiduje, że każdy pracownik stoczni objęty programem będzie otrzymywać świadczenie z Funduszu Pracy (liczone jak za urlop wypoczynkowy, ale nie wyższe niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę). Przez cały czas pobierania świadczenia odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Z programu można skorzystać podczas obowiązywania dotychczasowej umowy o pracę i przez pół roku po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Wypłata odszkodowań w ramach programu odejść dobrowolnych nie zamyka drogi do skorzystania z instrumentów programu zwolnień monitorowanych. Za trzy tygodnie, na terenie obu zakładów lub w ich bezpośredniej bliskości, uruchomione zostaną Punkty Informacyjno-doradcze. Każdy z pracowników będzie mógł skorzystać z porady doradcy zawodowego, dowiedzieć o aktualnych ofertach pracy i dostępnych szkoleniach oraz na jakich zasadach i w jakiej wysokości może otrzymać wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej. Za realizację programu dobrowolnych odejść oraz programu monitorowanych zwolnień odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. W konkretnych działaniach ARP S.A. będzie korzystać z doświadczenia samorządów terytorialnych i urzędów pracy. Agencja będzie zatrudniać także firmy specjalizujące się w doradztwie zawodowym, szkoleniach i poszukiwaniu zatrudnienia. Dodatkowych informacji udziela: Pani Roma Sarzyńska - Przeciechowska, Rzecznik Prasowy ARP S.A. tel.: 501 31 00 23; e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl, izabella.dubielczyk@arp.com.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ustawa o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego weszła w życie 6 stycznia 2009 r. Ustawa określiła zasady, warunki oraz tryb sprzedaży składników majątku spółek: Stocznia Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej a Nowa Sp. z o.o., zaspokojenia roszczeń wierzycieli stoczni i ochrony praw pracowników stoczni. Postępowanie kompensacyjne prowadzi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. pod nadzorem Ministra Skarbu Państwa.

Wczoraj pracownicy stoczni w Gdyni i Szczecinie zostali powiadomieni o możliwości składania ofert rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron. Stoczniowcy, którzy zrobią to w terminie do 26 stycznia 2009 r. będą mogli skorzystać z odszkodowań w pełnej wysokości, których wielkość zależna jest od stażu pracy w przemyśle stoczniowym. Jednocześnie do rąk pracowników trafiła broszura informacyjna przygotowana przez ARP S.A., poświęcona działaniom osłonowym, jakimi zostali objęci pracownicy obu zakładów na mocy ustawy kompensacyjnej. Za trzy tygodnie dla pracowników Stoczni zostaną uruchomione Punkty Informacyjno-doradcze.

Trwa proces przekształceń Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. prowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA. W ubiegłym tygodniu ARP S.A. podjęła decyzję o wszczęciu postępowania kompensacyjnego i powołała Tymczasowego Nadzorcę, który w jej imieniu prowadzi postępowanie do czasu wyboru Zarządcy kompensacji (nastąpi to w czasie Wstępnego Zebrania Wierzycieli, które dla Gdyni zaplanowane jest na 20 stycznia, a dla Szczecina na 21 stycznia 2009 r.).
ARP S.A. przygotowała również dla Stoczniowców w Gdyni i Szczecinie biuletyn informacyjny na temat działań osłonowych. Wczoraj trafił on do rąk pracowników obu zakładów. W ośmiostronicowej publikacji pt. "Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?", dystrybuowanej na terenie obu stoczni, znalazły się informacje, które mają pomóc Stoczniowcom w skorzystaniu z programu dobrowolnych odejść i programu zwolnień monitorowanych.
Pierwszy z programów zakłada wypłacenie odszkodowań w zamian za złożenie przez pracowników w we wskazanym terminie deklaracji o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. Wysokość odszkodowań zależna jest od stażu pracy w przemyśle stoczniowym i wynosi od 20 do 60 tys. zł (odszkodowanie zwolnione jest z podatku dochodowego). Pracownicy oferty mogą składać w dwóch terminach - do 26 stycznia i wtedy mogą liczyć na odszkodowanie w pełnej wysokości, lub do 25 marca - wtedy będzie im przysługiwało 80 proc. wartości odszkodowania. Dzień rozwiązania umowy o pracę określi Zarządca kompensacji, a wypłata odszkodowań nastąpi nie później niż 31 maja 2009 r. Od dziś pracownicy obu Stoczni mogą składać deklarację rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron w działach kadr Stoczni. Tam też dostępne są odpowiednie druki ułatwiające skorzystanie z programu odejść dobrowolnych.
Program zwolnień monitorowanych to z kolei pomoc, jaką otrzymają stoczniowcy poszukujący nowego zatrudnienia. Obejmuje ona m.in. pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia, organizowanie staży zawodowych, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Program przewiduje, że każdy pracownik stoczni objęty programem będzie otrzymywać świadczenie z Funduszu Pracy (liczone jak za urlop wypoczynkowy, ale nie wyższe niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę). Przez cały czas pobierania świadczenia odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Z programu można skorzystać podczas obowiązywania dotychczasowej umowy o pracę i przez pół roku po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Wypłata odszkodowań w ramach programu odejść dobrowolnych nie zamyka drogi do skorzystania z instrumentów programu zwolnień monitorowanych.
Za trzy tygodnie, na terenie obu zakładów lub w ich bezpośredniej bliskości, uruchomione zostaną Punkty Informacyjno-doradcze. Każdy z pracowników będzie mógł skorzystać z porady doradcy zawodowego, dowiedzieć o aktualnych ofertach pracy i dostępnych szkoleniach oraz na jakich zasadach i w jakiej wysokości może otrzymać wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej.
Za realizację programu dobrowolnych odejść oraz programu monitorowanych zwolnień odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. W konkretnych działaniach ARP S.A. będzie korzystać z doświadczenia samorządów terytorialnych i urzędów pracy. Agencja będzie zatrudniać także firmy specjalizujące się w doradztwie zawodowym, szkoleniach i poszukiwaniu zatrudnienia.


Dodatkowych informacji udziela:
Pani Roma Sarzyńska - Przeciechowska, Rzecznik Prasowy ARP S.A.
tel.: 501 31 00 23; e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl, izabella.dubielczyk@arp.com.pl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ustawa o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego weszła w życie 6 stycznia 2009 r. Ustawa określiła zasady, warunki oraz tryb sprzedaży składników majątku spółek: Stocznia Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej a Nowa Sp. z o.o., zaspokojenia roszczeń wierzycieli stoczni i ochrony praw pracowników stoczni. Postępowanie kompensacyjne prowadzi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. pod nadzorem Ministra Skarbu Państwa.